Activiteiten

Dienst aan de wereld en dienst aan jezelf

Met deze titel beginnen wij, de leraren van de school, een serie modules voor intensief Padwerk.

Zoals de gids ons laat weten is het werken aan jezelf totaal verbonden met de veranderingen in de wereld en de planeet. Het lijkt ons goed om deze serie te beginnen met dit besef. Wij nodigen jullie uit om met ons de schatten van Padwerk tot uitdrukking te laten komen in je eigen proces en dat van de wereld.

 

Eerste module

De eerste module gaat over commitment, oorzaak en gevolg, een samenhangend geheel. Hierbij gaat het over het scheppingsproces en begripsvorming over eigen verantwoordelijkheid hierin. Commitment is noodzakelijk om door te kunnen dringen in onze beelden, misvattingen en negatieve intenties, die vaak onbewust zijn. Commitment legt oorzaak en gevolg bloot. Bovendien brengt het je in contact met je diepste zelf waardoor jouw proces van bevrijding ondersteund wordt.

In verband hiermee besteden we ook aandacht aan uiterlijke manifestaties zijnde een reflectie van onze innerlijke staat. Op deze dag zullen we eveneens in het kort de belangrijkste elementen en uitgangspunten van Padwerk, die in de verschillende modules aan bod zullen komen, de revue laten passeren. Hierbij kunnen we zien hoe deze basisbegrippen een samenhangend geheel vormen.

Deze eerste module vindt plaats op 27 mei van 10.00 tot 22.00 uur en wordt geleid door Johan Kos en Annemiek Volker.

 

Tweede module

De tweede module bestaat uit twee dagen, 9 en 10 september.

 

Beide modules kunnen gevolgd worden door diegenen die hun proces willen verdiepen alsook door studenten in helperschap, die hierbij credits verkrijgen.

 

Praktisch

De eerste module is in Altforst, Woerdsestraat 22, in het land van Maas en Waal. Om de prijs toegankelijk te houden voor lagere inkomens is die gevat in een schaal. Laag: € 100; Midden: € 125; hoog € 150. We rekenen op je eerlijkheid. Het is nodig dat je zelf brood e.d. meeneemt. Wel is er soep, koffie en thee en indien beschikbaar overheerlijke eieren van onze kippen. Verdere benodigdheden zijn pen en papier, gemakkelijke kleding om in te bewegen en jouw inzet.

 

Op dit moment is het duidelijk dat er voldoende aanmeldingen zijn om de eerste module door te laten gaan. Er is echter nog wel ruimte voor meer gegadigden.

 

Aanmeldingen johankos@planet.nl   tel: 0487-595788

 

In liefde,

 

                               Johan Kos