Citaat van de week

Christus liet door zijn leven en sterven op symbolische wijze zien
dat geven meer zelf-vervullend is.
Door zelfs zijn eigen leven te offeren, herrees hij in eeuwigheid.
Op kleinere schaal moet ieder individu deze onmiskenbare waarheid ervaren.