Padwerk Nederland

Groepswerk

Na een kennismakingsdag maken veel mensen de stap naar het actief werken aan zichzelf in een groep. Hoewel je ook in een groep vooral werkt aan je eigen proces, biedt de groep je ook de mogelijkheid te leren van anderen. Het delen van ervaringen en herkenning bij elkaar, te spiegelen en gespiegeld te worden zijn van grote waarde voor het eigen bewustwordingsproces.

 

Om dit proces te begeleiden wordt o.a. gebruik gemaakt van meditatie, visualisatieoefeningen, lichaamswerk, het uitwisselen en delen van ervaringen.

 

Er zijn verschillende vormen van groepswerk:

  • lezingengroepen
  • doorgaande groepen en meerdaagsen.

 

Alle groepen worden begeleid door helpers of leerlinghelpers die door Padwerk Nederland erkend zijn. Zij hebben een uitgebreid traject gevolgd van opleiding en training. De leerlinghelpers werken onder supervisie.