School voor Padwerk

Padwerklezingengroep in Zeist en Veenendaal

“Ontdek wat je angsten zijn, wat je werkelijk wenst! Wie je werkelijk bent.”
Lezing 124 De taal van het onbewuste; het ontdekken van het verborgen 'nee'

Er is een lezingengroep in Zeist eens in de drie weken op woensdagavond.
In Veenendaal draait een groep op zaterdagmorgen en hier is ruimte voor nieuwe deelnemers.


Voor meer informatie:
Jeannie Fransen        0318 - 517 428     jfransen50@gmail.com
Eva Langbroek          030 - 6911 403     evamaria51m@gmail.com