feedback

School voor Padwerk

Zelfvertrouwen

Hoe betrouwbaar ben ik voor mijzelf?


18 en 19 mei 2019

zaterdag en zondag 10.00 - 18.00 uur


Onze eigenwaarde en zelfvertrouwen vormen de basis van ons bestaan. Onze eigenwaarde is rechtstreeks afhankelijk van de mate waarin we leven vanuit ons innerlijk licht. Overal waar we dat niet doen zakt onze eigenwaarde en ons zelfvertrouwen. Ze zijn ook de basis van onze groei. Waar eigenwaarde en zelfvertrouwen afnemen, blokkeren we ook onze groei en geluk. Ergens haten we allemaal wel onszelf en wijzen we onszelf af en we vinden altijd wel redenen om dat te doen.


In de diepte gaat het over leven in waarheid en integriteit, maar wat betekent dat? In het Padwerk gaat het om leven in werkelijkheid, om het zelf kunnen overstijgen, om liefde in de breedste zin van het woord. We kunnen hier op verschillende lagen mee werken: op de laag van de boodschappen die we onszelf geven, op de laag waar we in illusie leven, op de laag van alles in onszelf aangaan wat ons weerhoudt van het leven vanuit wie we werkelijk zijn, op de laag van het niet vertrouwen in God en het licht, en uiteindelijk op de laag van ons verbinden en identificeren met het licht.


In deze module zullen we die verschillende lagen onderzoeken en aangaan en met elkaar ons hart weer openen voor onszelf en anderen. Daarmee gaan er weer nieuwe deuren open naar het leven en wat we daarin waarmaken.


"In de mate waarin je in staat bent van jezelf te houden, in diezelfde mate is er geluk."

lezing 150 Liefde voor jezelf, voorwaarde voor universeel geluklezingen


64 Uiterlijke en innerlijke wil; misvattingen over egoïsme

77 Zelfvertrouwen

139 Verkeerd begrip van de werkelijkheid verzwakt je levenskern

150 Liefde voor jezelf, voorwaarde voor universeel geluk

174 ZelfwaarderingPlaats Haarlem

Leraar Ria van Dijke

Assistent Renata de Zwaan


informatie en inschrijving scholing@padwerk.nl

Programma en modules