Werken met de lezingen

Lezingengroep Hilversum

Padwerk aan de Keukentafel

 

“Het vermogen om jezelf te onderzoeken

is een combinatie van communicatie en onthulling,

twee aspecten van deze lezing.

De bereidwilligheid om je te laten zien zoals je bent,

leidt tot communicatie en communicatie leidt tot eenheid (…)”

 

Lezing 257 Communicatie, groepsbewustzijn en onthulling - aspecten van de nieuwe goddelijke impuls

 

Het goddelijke wordt voelbaar bij de gratie van bewustwording van alles wat in ons is. En dat ‘alles’ omvat het wenselijke en het onwenselijke, het mooie en het lelijke, dat wat je nastreeft en dat wat je probeert te vermijden.

Ons commitment is om in deze lezingengroep een veilige, gestructureerde en liefdevolle ruimte te scheppen, waarbinnen we met elkaar ons innerlijk leven delen en ervaren dat wat we nodig hebben er al is.

In Hilversum loopt een lezingengroep begeleid door Catherine Wienneke en Annemiek Volker. We komen elke drie weken op donderdagochtend samen van 10.00 tot 12.30 uur. 

Opgave en informatie via catherine(at)regenboogcoaching.nl of annemiek(at)levensenstudievragen.nl. Bij voldoende deelnemers starten wij een tweede groep.

Catherine Wienneke, padwerker sinds 1987, werkt onder supervisie als padwerkbegeleider. Annemiek Volker studeerde af als helper in 2004 en werkt voornamelijk individueel met mensen.