feedback

Scholing in Padwerk

Padwerk Intensief - Dienst aan de wereld en dienst aan jezelf

Voor wie zelf in de toekomst mensen wil helpen op hun persoonlijk pad met behulp van de padwerklezingen bestaat er de mogelijkheid om de opleiding tot helperschap te volgen.

Het scholingstraject valt samen met Padwerk Intensief. De opleiding bestaat uit een aantal modules die elk individueel gevolgd kunnen worden; literatuur; individuele sessies; het maken van een aantal werkstukken; huiswerkbijeenkomsten met andere studenten en een stageproject. Nadat men de opleiding heeft afgerond is men leerlinghelper en volgt er een traject van supervisie en, waar nodig, speciale opdrachten.

De opleiding wordt gevolgd aan de hand van een puntensysteem waarbij elk onderdeel een aantal punten oplevert. Wanneer men een vastgestelde aantal punten behaald heeft, kan de opleiding worden afgerond.

Elke module behandelt een of meerdere belangrijke padwerkonderwerpen waarin zowel de theorie als de persoonlijke ervaring en groei aan de hand van dit onderwerp aan de orde komen. In iedere module zullen daardoor ook oefeningen geboden worden die leren hoe met dit onderwerp te werken. Daarnaast zal er een aantal modules gegeven worden rond vaardigheden en belangrijke onderwerpen die speciaal met padwerkhelperschap te maken hebben.

 

Vooropleiding

In principe is er voor deze opleiding geen vooropleiding nodig. Wel wordt sterk aanbevolen om op zijn minst vooraf al met padwerklezingen gewerkt te hebben, óf in de vorm van een lezingengroep óf in de vorm van individuele sessies met een padwerkhelper.

 

Wanneer beginnen

Instroming in de opleiding kan op elk moment.

 

Opleidingsduur

Het tempo van de opleiding en daarmee de duur van de opleiding ligt in eigen hand, aangezien men zelf bepaalt wanneer men zich voor een module wil inschrijven. Al met al moet je wel rekenen op een traject van minimaal 4 jaar.

 

Leraren

De modules worden gegeven door leraren die allemaal een of meerdere keren langlopende opleidingsgroepen geleid en begeleid hebben. Daarnaast zullen er in iedere modules een of meerdere assistenten meehelpen.

 

Vrijstellingen

Het is mogelijk om op grond van eerdere ervaringen binnen het padwerk vrijstellingen te krijgen voor een aantal opleidingsonderdelen. Als je denkt daarvoor in aanmerking te komen, neem dan contact op met de opleidingscoördinator.

 

Hiervoor, met andere vragen en voor aanmelding is deze is te bereiken op scholing(at)padwerk.nl.

 

Padwerk Intensief

modules Scholing in Padwerk

 

Ideaalbeeld

17 en 18 februari 2018

De dictatuur van het ideaalbeeld

Eerlijkheid en je hoofd buigen voor de werkelijkheid maakt vrij

lezingen 57, 83, 84, 232

Johan Kos, Altforst

 

Karakterstructuren 1

10 en 11 maart 2018

Padwerk en verschillende vormen van lichaamsgericht werken,

 hanteren karakterstructuren als een model voor hoe je in het leven functioneert

 en geven een weg aan om daar anders of gelukkiger mee om te gaan

lezingen 30, 43, 99, 103, 139

Ria van Dijke, Haarlem

 

Karakterstructuren 2

14 en 15 april 2018

Alles wat je voelt en tegenkomt, gaat gepaard met lichamelijke reacties

Deze leren herkennen in jezelf en anderen heelt en opent het hart

lezingen 44, 100, 117, 190

Ria van Dijke, Haarlem

 

Workshop groepsbewustzijn (deze workshop is intern)

van 26 tot en met 27 mei 2018

Door je eigen groepsissues beter te begrijpen,

wordt het gemakkelijker en veiliger om in groepen deel te nemen

lezingen 80, 120, 180, 225, 257

Johan Kos en Ria van Dijke, locatie volgt

 

 

Emotionele afhankelijkheid

23 juni 2018

Omgaan met je aardse en je hemelse moeder

Veiligheid in jezelf vinden

lezingen 157 Emotionele afhankelijkheid

belemmert oneindige ervaringsmogelijkheden

 

Jacqueline Elffers, Bilthoven