Contact

Padwerk in Nederland is georganiseerd in de Stichting Padwerk Nederland

Er zijn werkgroepen en commissies voor onderwerpen als lezingenbeheer, ontmoetingsdagen en opleiding. Je kunt informatie aanvragen over de activiteiten van Padwerk Nederland en over de Padwerkopleiding bij het informatiepunt.

 

voor gebruikersruimte hier aanmelden