Padwerk Praktisch

Werken met de lezingen

 

Wanneer je door het lezen van de lezingen praktisch met Padwerk aan de slag wilt, zijn er verschillende mogelijkheden. Je kunt een lezingengroep volgen (nu via Zoom) of individueel online werken onder begeleiding van een Padwerkhelper, je kunt persoonlijke sessies nemen bij een helper, deelnemen aan lezingenstudie- of procesgroepen of de Padwerk Intensiefmodules volgen (zie Helperschap Opleiding).

 

Hoewel je in een groep vooral werkt aan je eigen proces, biedt de groep je de mogelijkheid te leren van anderen. Het delen van ervaringen, herkenning bij elkaar, spiegelen en gespiegeld worden, zijn van grote waarde voor je bewustwordingsproces.

 

Groepen worden begeleid door helpers of begeleiders die door Padwerk Nederland erkend zijn. Zij hebben een uitgebreid traject gevolgd van opleiding en training. Leerlinghelpers en -begeleiders werken onder supervisie.

 

 

Voor informatie en contact informatie(a)padwerk.nl

 

"Door de poort van het voelen van je zwakheid

ligt je kracht.

 Door de poort van het voelen van je angst

ligt je veiligheid en je zekerheid.

 Door de poort van het voelen van je eenzaamheid

ligt je vermogen tot vervulling,

liefde en vriendschap.

 Door de poort van het voelen van je haat

ligt je vermogen om lief te hebben.

 Door de poort van het voelen van je hopeloosheid

ligt echte, gerechtvaardigde hoop.

 Door de poort van de acceptatie

van wat je in je jeugd hebt gemist,

ligt je vervulling nu."

Lezing 190 Het belang van het ervaren van alle gevoelens, waaronder angst; de dynamiek van luiheid.