Padwerk Praktisch

Padwerk aan de Keukentafel I

De lezingengroep op donderdagochtend wordt begeleid door Annemiek Volker en Catherine Wienneke. We komen samen in Hilversum.

 

“Het vermogen om jezelf te onderzoeken

is een combinatie van communicatie en onthulling,

twee aspecten van deze lezing.

De bereidwilligheid om je te laten zien zoals je bent,

leidt tot communicatie en communicatie leidt tot eenheid (…)”

 

Lezing 257 Communicatie, groepsbewustzijn en onthulling - aspecten van de nieuwe goddelijke impuls

 

Het goddelijke wordt voelbaar bij de gratie van bewustwording van alles wat in ons is. En dat ‘alles’ omvat het wenselijke en het onwenselijke, het mooie en het lelijke, dat wat je nastreeft en dat wat je probeert te vermijden.

Ons commitment is om in deze lezingengroep een veilige, gestructureerde en liefdevolle ruimte te scheppen, waarbinnen we met elkaar ons innerlijk leven delen en ervaren dat wat we nodig hebben reeds in ons is.


Opgave en informatie via lezingengroep(a)zomertuin.org

Catherine Wienneke studeerde af als helper in 2022 en werkt onder supervisie.Zij begeleidt lezingengroepen sinds 2016.

Annemiek Volker studeerde af als helper in 2004 en werkt voornamelijk individueel met mensen.