De Lezingen

Gebruiksvoorwaarden

Het is de bedoeling om de Padlezingen voor een breed publiek zonder kosten toegankelijk en hanteerbaar te maken d.w.z. dat ze makkelijk op een PC, tablet, smartphone, e-reader kunnen worden geplaatst, digitaal kunnen worden opgeslagen, gekopieerd en verspreid, en kunnen worden afgedrukt. Een en ander willen wij gepaard laten gaan met behoud van de integriteit van de lezingen.


De auteursrechten (copyright) van de Nederlandse vertalingen van de Padlezingen berusten bij de Stichting Padwerk Nederland (PWNL). De formele gebruiksmogelijkheden onder het Nederlandse auteursrecht zijn zeer beperkt. Om de gebruiksmogelijkheden in overeenstemming met het bovenstaande te vergroten hebben we gekozen voor het licentiemodel CC 4.0 by-nc-nd van Creative Commons.

Hierbij worden aan de gebruiker de volgende rechten toegekend:

  • downloaden van de lezing van de PWNL website

  • digitaal opslaan, kopiëren, verspreiden en afdrukken van de lezing

  • het .pdf bestandsformaat mag inhoudelijk voor eigen gebruik worden gewijzigd maar deze gewijzigde versie mag niet verder worden verspreid en gedeeld (nd = no derivative works; geen afgeleide werken)

  • de naamsvermelding dient steeds gehandhaafd te blijven (by = naamsvermelding)

  • de lezing mag in welke vorm ook niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt (nc = non commercial; niet commerciëel)


In de colofon van iedere lezing wordt dit licentiemodel door middel van een icoon vermeld. Voorts heeft iedere lezing (.pdf versie) een zichtbare digitale ondertekening. Wanneer een lezing wordt gewijzigd en de lezing met wijziging toch wordt verspreid, dan is de ondertekening niet meer aanwezig en is zo herkenbaar dat de desbetreffende lezing niet authentiek is.


Creative Commons –––> https://nl.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons