Lezing 190

Lezing 190: Het belang van het ervaren van alle gevoelens, waaronder angst; de dynamiek van luiheid

Citaten:
"Achter de poort van het voelen van je zwakheid ligt je kracht; achter de poort van het voelen van je angst ligt je veiligheid en zekerheid; achter de poort van het voelen van je eenzaamheid ligt je vermogen tot vervulling, liefde en vriendschap; achter de poort van het voelen van je haat ligt je vermogen om lief te hebben; achter de poort van het voelen van je hopeloosheid ligt echte, gerechtvaardigde hoop; achter de poort van de acceptatie van wat je in je jeugd gemist hebt, ligt je vervulling nu. "
"Het accepteren van tot nu toe ontoelaatbare gevoelens is de brug naar innerlijke eenheid en zelfexpressie die werkelijk vervullend is. Je wordt liefdevoller wanneer je je haat accepteert; je wordt sterker wanneer je je zwakheid accepteert; het accepteren van je pijn maakt je gelukkiger. "


Uitgesproken op 26 maart 1971 door Eva Pierrakos

Oorspronkelijke Engelse titel: Importance of Experiencing All Feelings, Including Fear -- The Dynamic State of Laziness.

Deze lezing is opgenomen in lezingbundel: 8

De lezingen mogen onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt.

Wil je graag in een persoonlijk contact met iemand van Padwerk Nederland meer over Padwerk en de Padlezingen horen, neem dan contact op via secretariaat(at)padwerk.nl