Lezing 257

Lezing 257: Communicatie, groepsbewustzijn en onthulling – aspecten van de nieuwe Goddelijke impuls

Citaten:
"Het gaat erom altijd waakzaam te zijn en het werk dat nodig is om jezelf te zuiveren nooit te veronachtzamen. Dat is de enige sleutel tot veiligheid. Als je dat steeds opnieuw doet, uiterst nauwgezet , in een geest van dienstbaarheid aan Gods wil, kunnen kwade krachten je niet in verwarring brengen."
"Soms kan iets louter negatiefs noodzakelijk zijn
om een volledige ontwikkeling mogelijk te maken.
Dit geldt zowel voor de enkeling
als voor de mensheid in haar geheel
of, anders gezegd, voor de entiteit aarde."


Uitgesproken op 10 januari 1979 door Eva Pierrakos

Oorspronkelijke Engelse titel: Aspects of the New Divine Influx: Communication, Group Consciousness, Exposure .

Deze lezing is opgenomen in Padwerk boek:Werken aan jezelf of juist niet?

De lezingen mogen onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt.

Wil je graag in een persoonlijk contact met iemand van Padwerk Nederland meer over Padwerk en de Padlezingen horen, neem dan contact op via secretariaat(at)padwerk.nl