Lezing 143

Lezing 143: Eenheid en dualiteit

Citaten:
"Op het dualiteitsniveau wordt het identiteitsgevoel van de mens gekoppeld aan de ander, niet aan zijn eigen ware zelf."
"Wat voor de mens het aller moeilijkste lijkt maar wat in werkelijkheid het gemakkelijkst en het meest ontspannen blijkt, is om bij elk voorkomend geval uitdrukkelijk te vragen ‘Wat is de waarheid in deze kwestie?’ Op het moment dat een individu meer belang hecht aan de waarheid dan aan het bewijzen van zijn gelijk, komt hij in contact met het Goddelijk principe van de alles overstijgende verenigende waarheid."


Uitgesproken op 13 mei 1966 door Eva Pierrakos

Oorspronkelijke Engelse titel: Unity and Duality.

Deze lezing is opgenomen in lezingbundel: 17

De lezingen mogen onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt.

Wil je graag in een persoonlijk contact met iemand van Padwerk Nederland meer over Padwerk en de Padlezingen horen, neem dan contact op via secretariaat(at)padwerk.nl