Lezing 109

Lezing 109: Geestelijk en emotioneel welzijn door het vergoeden van echte schuld

Citaten:
"Het moeilijkste voor de mens is misschien wel het onder ogen zien van zijn lagere zelf. En wel beschouwd is het bestaan van werkelijke schuld verbonden met het lagere zelf. De mens wringt zich in allerlei bochten om het lager zelf niet onder ogen te hoeven zien. Of misschien is hij in staat en bereid om delen ervan onder ogen te zien, maar bepaalde delen wil hij absoluut niet accepteren. Hij is zó bang voor wat daar mogelijk in besloten ligt en wil zó graag beter zijn dan hij op dat moment kan zijn, dat hij liever voor de dag zou komen met veel ergere schulden die onwaar zijn, dan de kleinste echte schuld te accepteren die behoort tot het gebied van het lager zelf dat hij niet wil accepteren. "
"Enerzijds nodig ik jullie uit om je lagere zelf en je echte schuld onder ogen te zien en goed te maken, jezelf te zuiveren, terwijl ik anderzijds benadruk hoe gevaarlijk perfectionisme, zelfveroordeling en gemoraliseer is en hoe gevaarlijk onechte schuldgevoelens zijn. "


Uitgesproken op 7 december 1962 door Eva Pierrakos

Oorspronkelijke Engelse titel: Spiritual and Emotional Health Through Restitution for Real Guilt.

Deze lezing is opgenomen in Padwerk boek:Voortgaan op je pad

De lezingen mogen onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt.

Wil je graag in een persoonlijk contact met iemand van Padwerk Nederland meer over Padwerk en de Padlezingen horen, neem dan contact op via secretariaat(at)padwerk.nl