Lezing 200

Lezing 200: Het kosmische gevoel

Citaten:
"Het begrijpen van oorzaak en gevolg in je leven is een essentiële voorwaarde voor zelfrealisatie, voor de verwezenlijking van je goddelijke identiteit. Het is zelfs essentieel voor een mindere toestand, voor louter goede gezondheid, voor het innerlijk gecentreerd en redelijk geïntegreerd zijn, voor zinvol functioneren en bevredigende ervaringen. Dit is zo omdat je, op het moment dat je het niveau in jezelf ziet, waar je door je ideeën, begrippen, bedoelingen en houdingen je levensomstandigheden schept, jouw sleutel hebt om een ander, meer wenselijk leven te scheppen."
"Iedere keer dat je verzet voelt om pijn, boosheid of een innerlijk aanwezige woede toe te laten, is het alleen oneerlijkheid die je weerspannig maakt: de wens anders te schijnen dan je echt bent. Deze onwilligheid en weerstand, evenals de kunstmatig gecultiveerde overdrijving van angst voor pijn maken het op die manier ook werkelijk ondraaglijk omdat je ervoor ineenkrimpt. Als je de ingebeelde behoefte om te doen alsof overwint en kunt zijn wie je bent, is er geen enkel gevoel dat niet een bron van creatieve energie kan zijn. "


Uitgesproken op 21 april 1972 door Eva Pierrakos

Oorspronkelijke Engelse titel: The Cosmic Feeling.

Deze lezing is opgenomen in lezingbundel: 6

De lezingen mogen onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt.

Wil je graag in een persoonlijk contact met iemand van Padwerk Nederland meer over Padwerk en de Padlezingen horen, neem dan contact op via secretariaat(at)padwerk.nl