Lezing 137

Lezing 137: Innerlijk evenwicht

Citaten:
"Zolang je het verband ontkent tussen de jij die het resultaat waar je nu onder lijdt gewenst heeft en de jij die dit resultaat ervaart, moet je wel boos en bang zijn. Je doet echter je best om dit door jezelf in gang gezette proces niet toe te geven; je gelooft liever dat het lot je niet welgezind is. Je vecht tegen het zien van je eigen rol erin. Maar zodra je dat verband wilt zien, zul je het ook zien. Dan ben je vrij ook al ben je nog niet volmaakt."
"Ik kan met mijn ego dit probleem niet oplossen. Maar ik weet dat ik in verwarring en onwaarheid moet zijn omdat ik me gedwongen voel om op een manier te denken, te voelen en te handelen die wanhoop, angst, frustratie en gevoelens van twijfel voortbrengt. Ik wil nu bewust contact met het meest constructieve centrum van mijn diepste wezen maken, het activeren en het mij laten leiden naar de gedachten die ik op dit moment nodig heb, naar de inzichten waar ik nu behoefte aan heb en naar het gedrag en de gevoelens die op dit moment goed en productief zijn."


Uitgesproken op 29 oktober 1965 door Eva Pierrakos

Oorspronkelijke Engelse titel: Balance of Inner and Outer Control.

Deze lezing is opgenomen in lezingbundel: 6

De lezingen mogen onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt.

Wil je graag in een persoonlijk contact met iemand van Padwerk Nederland meer over Padwerk en de Padlezingen horen, neem dan contact op via secretariaat(at)padwerk.nl