Lezing 237

Lezing 237: Leiderschap, de kunst om frustratie te transcenderen

Citaten:
"Frustratie is een vriend.
Je kunt er een vriend van maken
door moedig en wijs ernaar te verlangen
om de betekenis te bestuderen
en de frustratie als het ware
je leraar en therapeut te laten zijn."
"Ten onrechte geloof je dat als je open bent je jezelf niet tegen misbruik kunt beschermen. Niets is minder waar. Alleen wanneer je hogere zelf functioneert; wanneer je vrij van op jezelf gerichte, egoïstische houdingen bent; wanneer je trouw bent aan je aangeboren integriteit en fatsoen; wanneer je de goddelijke wetten van het universum gehoorzaamt - die wetten van rechtvaardigheid, waarheid, wijsheid en liefde zijn - kun je sterk genoeg voor echte zuivere bescherming, bevestiging en confrontatie zijn. "


Uitgesproken op 14 januari 1976 door Eva Pierrakos

Oorspronkelijke Engelse titel: Leadership -- The Art of Transcending Frustration.

Deze lezing is opgenomen in Padwerk boek:Werken aan jezelf of juist niet?

De lezingen mogen onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt.

Wil je graag in een persoonlijk contact met iemand van Padwerk Nederland meer over Padwerk en de Padlezingen horen, neem dan contact op via secretariaat(at)padwerk.nl