Lezing 201

Lezing 201: Negatieve energievelden ontkrachten; pijn van schuld

Citaten:
"Sta jezelf toe de pijn te voelen dat je pijn hebt veroorzaakt, zonder eronder te bezwijken, zonder te overdrijven, zonder je goddelijke afkomst in twijfel te trekken. Als je dat kunt heb je die heel belangrijke sleutel ontdekt die je welwillend maakt om jezelf te openen voor je goddelijkheid, met al zijn vreugde en de eeuwige werkelijkheid van de liefde. Als je de pijn van je schuld niet kunt verdragen en er je ogen voor sluit, kun je ook niet voelen dat je iets goeds verdient en moet je wel het contact met God in je blokkeren. Dus dit is een van de belangrijkste sleutels die je nodig hebt."
"Als je de pijn van de schuld en de pijn van wat je is aangedaan voelt, wordt het één en dezelfde pijn. Dan zul je jezelf vergeven zoals je anderen hun schuld vergeeft, zoals in een van de grootste gebeden wordt gezegd. Dan zul je vrij zijn, vrij om los te laten en God in je toe te laten!"


Uitgesproken op 19 mei 1972 door Eva Pierrakos

Oorspronkelijke Engelse titel: Demagnetizing Negative Force Fields -- Pain of Guilt.

Deze lezing is opgenomen in lezingbundel: 20

De lezingen mogen onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt.

Wil je graag in een persoonlijk contact met iemand van Padwerk Nederland meer over Padwerk en de Padlezingen horen, neem dan contact op via secretariaat(at)padwerk.nl