Lezing 164

Lezing 164: Omgaan met tegenstellingen; andere aspecten van polariteit; egoïsme

Citaten:
"Zelden wordt het onderscheid gemaakt dat er vormen van zelfzuchtigheid bestaan die innerlijk gezond en goed zijn, die waken over het onvervreemdbare recht van de mens om gelukkig te zijn; die zijn vermogen tot groei en ontwikkeling beschermen. Daarmee samengaand wordt ook zelden gezien dat onzelfzuchtigheid een ziekelijke uiting kan zijn van een zelfvernietigingsdrang, zwakte, het uitbuiten van anderen door jezelf tot slaaf te maken, evenals het anderen toestaan om jou uit te buiten. Dit heeft weinig te maken met oprechte zorg voor de rechten van anderen. In feite is alleen degene, die op de juiste, gezonde manier zelfzuchtig kan zijn, in staat tot oprechte zorg voor de rechten van anderen."
"Ik ben een uiting van God. Als zodanig ben ik in mijn gezonde, ongeblokkeerde staat een gelukkig individu. Want alleen een gelukkig individu kan geluk verspreiden. Alleen een individu die in overeenstemming met zijn mogelijkheden en zijn ingewortelde bestemming groeit, is gelukkig. Zo zijn geluk en de vervulling van iemands bestemming synoniem. Het een is ondenkbaar zonder het ander. Ik ben ook een volkomen vrij individu, autonoom en volledig verantwoordelijk voor het leven dat ik voor mezelf schep. Geen ander kan mijn leven, mijn groei, mijn geluk bepalen. Ik sta mezelf niet toe om deze verantwoordelijkheid subtiel op anderen af te schuiven door ze met mijn onechte onzelfzuchtigheid te ‘kopen’, door mijzelf tot slaaf te maken, door mezelf zo’n gevoel van onzelfzuchtigheid te geven omdat ik van mijn rechten afstand doe."


Uitgesproken op 7 juni 1968 door Eva Pierrakos

Oorspronkelijke Engelse titel: Further Aspects of Polarity -- Selfishness.

Deze lezing is opgenomen in lezingbundel: 19

De lezingen mogen onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt.

Wil je graag in een persoonlijk contact met iemand van Padwerk Nederland meer over Padwerk en de Padlezingen horen, neem dan contact op via secretariaat(at)padwerk.nl