Lezing 161

Lezing 161: Onbewuste negativiteit, een gevaar voor de overgave van het ego aan onwillekeurige processen

Citaten:
"Een egogebonden bestaan en totaal vastzitten en vasthouden aan het egoniveau van de persoon veroorzaakt angst en onzekerheid. Het is zo’n schraal leven. En zo beperkt. Dat is altijd beangstigend, want niemand wil werkelijk dat er een eind komt aan zijn bestaan. Maar aan het afgescheiden ego moet wel een eind komen. Alleen als je in jezelf de weg terug vindt naar de grotere waarheid, naar de werkelijkheid die de wet van de liefde is en die ook de wet van de waarheid is, alleen als je dat doet kan je ego zichzelf in alle veiligheid aan het innerlijke goddelijke zelf overgeven."
"Elke zelfdestructie is een langzame vorm van zelfmoord. Onbewust wordt de dood net zozeer verlangd als hij gevreesd wordt; het verlangen is er omdat de voortdurende waakzaamheid van een geïsoleerd ego ondraaglijk wordt. Zo bevindt de mens zich in een ambivalente positie. Aan de ene kant is hij bang het ego op een gezonde manier los te laten en aan de andere kant streeft hij ernaar om het ego op een ongezonde manier los te laten. http://www.padwerk.nl/lezingen/lezing/onbewuste-negativiteit"


Uitgesproken op 15 maart 1968 door Eva Pierrakos

Oorspronkelijke Engelse titel: Unconscious Negativity Endangers Surrender of Ego to Involuntary Processes.

Deze lezing is opgenomen in lezingbundel: 7

De lezingen mogen onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt.

Wil je graag in een persoonlijk contact met iemand van Padwerk Nederland meer over Padwerk en de Padlezingen horen, neem dan contact op via secretariaat(at)padwerk.nl