Lezing 236

Lezing 236: Pessimisme, een vorm van bijgeloof

Citaten:
"Elke stap die jij zet in je groeiproces, bevordert niet alleen je eigen geluk en vervulling, hoe belangrijk die natuurlijk ook zijn, maar is tevens een krachtstroom die op atoomenergie lijkt, een kern die zich uitbreidt en verveelvoudigt met vele andere kernen, tot leven geroepen door jou en anderen waardoor de Christuskracht voortdurend aanzwelt."
"Ik ben werkzaam door jullie heen. Ik ben in al je gedachten als je mij aanhoort. Ik ben in alles wat je ziet, als je mij wilt zien in alles wat je omringt. Ik ben in alle woorden die je spreekt, als jij wilt dat ik mij door jou uitdruk. Ik ben in al je handelingen, als dat is waartoe jij je verbonden hebt. En terwijl ik ben en mij manifesteer via jou, zul jij het leven op een heel nieuwe manier gaan zien. Je zult zien dat het leven een glorieuze eenheid is, waarin je niets te vrezen hebt. Wat heb je te vrezen als je mij ontdekt? Wat heb je te vrezen als je je vereenzelvigt met mij? Weet dat je mij bent. Als zodanig kun je nooit sterven. Geef dat wat je nu bent, in je denken, in je wezen, in je waarneming, aan mij. Wanneer jij je aan mij geeft, zul je eeuwig leven."


Uitgesproken op 3 december 1975 door Eva Pierrakos

Oorspronkelijke Engelse titel: The Superstition of Pessimism.

Deze lezing is opgenomen in lezingbundel: 36

De lezingen mogen onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt.

Wil je graag in een persoonlijk contact met iemand van Padwerk Nederland meer over Padwerk en de Padlezingen horen, neem dan contact op via secretariaat(at)padwerk.nl