Lezing 192

Lezing 192: Reële en irreële behoeften in relatie tot de bewustzijnstoestand van de mens

Citaten:
"De vervulling waar zo hevig naar wordt verlangd, kan alleen verkregen worden wanneer je alles wat je nu nog buiten jezelf zoekt in jezelf gaat zoeken. Dit begint met het nemen van verantwoordelijkheid. Als je blijft steken in beschuldigingen en je ouders en het leven verantwoordelijk blijft stellen, beroof je jezelf van de vitale kern van al het goede in je. Pas wanneer je je instelling probeert te veranderen en ontdekt dat je huidige lijden wordt veroorzaakt door je eigen houding op dit moment, kun je de veiligheid gaan vinden die je zocht in de steun van anderen. De angst verdwijnt precies in die mate waarin je de oorzaak van je lijden in jezelf gaat zoeken. "
"De ondraaglijk heftige en bedreigende pijnervaring komt voort uit de pseudobehoefte die zegt: “Jij moet me geven wat ik nodig heb, wat ik eis. Als je dat niet doet, ga ik uit wraak te gronde.” Deze stem, vrienden, moet ontdekt worden. Hij is tot op zekere hoogte in iedereen, zonder uitzondering, aanwezig. Hoe dieper die verborgen is, hoe verder je nog verwijderd bent van het oplossen van de pijn en van het veranderen van de energiestromen. Probeer deze stem te ervaren en te herkennen zonder je ermee te vereenzelvigen. "


Uitgesproken op 21 mei 1971 door Eva Pierrakos

Oorspronkelijke Engelse titel: Real and False Needs.

Deze lezing is opgenomen in Padwerk boek:Voortgaan op je pad

De lezingen mogen onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt.

Wil je graag in een persoonlijk contact met iemand van Padwerk Nederland meer over Padwerk en de Padlezingen horen, neem dan contact op via secretariaat(at)padwerk.nl