Lezing 180

Lezing 180: De spirituele betekenis van menselijke relaties

Citaten:
"Iemands tevredenheid en vervuldheid, speciaal op het gebied van relaties, zijn een maatstaf voor de eigen ontwikkeling, die vaak over het hoofd wordt gezien. Relaties met anderen weerspiegelen de innerlijke staat en zijn dus een directe hulp bij het zuiveren van zichzelf. Omgekeerd is het evenzeer waar, dat alleen door helemaal eerlijk tegenover jezelf te zijn en jezelf onder ogen te zien een relatie in stand kan worden gehouden, gevoelens zich kunnen ontwikkelen en het contact tussen mensen kan bloeien in duurzame relaties."
"Onafhankelijk hoe zeer de integriteit beschadigt is en op dit pad onder ogen moet worden gezien, een mens is nooit waardeloos. Hij zou nooit waardeloos kunnen zijn. En deze waarheid moet in gedachten worden gehouden want anders is de overgave van het ego onmogelijk. "


Uitgesproken op 13 maart 1970 door Eva Pierrakos

Oorspronkelijke Engelse titel: The Spiritual Significance of Human Relationship.

Deze lezing is opgenomen in Padwerk boek:Liefde nader bekeken

De lezingen mogen onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt.

Wil je graag in een persoonlijk contact met iemand van Padwerk Nederland meer over Padwerk en de Padlezingen horen, neem dan contact op via secretariaat(at)padwerk.nl