Lezing 227

Lezing 227: Van uiterlijke naar innerlijke wetten in de Nieuwe Tijd

Citaten:
"In de nieuwe beschaving die jullie vestigen, leren jullie verband leggen tussen oorzaak en gevolg, verband tussen schijnbaar verbrokkelde stukjes ervaring en bewustzijn. Jullie leren het diepere en veel werkelijker innerlijk leven ontdekken dat de uiterlijke omstandigheden creëert. Zo benader je de werkelijkheid op een veel breder vlak en maak jij je een veel omvattender werkelijkheidsbesef eigen. Wanneer jij je dat eenmaal hebt eigen gemaakt en ermee verbonden bent, de echte werkelijkheid als ik het zo mag noemen, dan wordt het veel gemakkelijker voor je om met de illusoire, uiterlijke realiteit om te gaan. "
"De planeet aarde heeft een ontwikkelingsstadium bereikt waarin de oude structuur niet langer gehandhaafd kan worden. Zij kan de spanningen en beperkingen van het oude begrensde bewustzijn niet verdragen. Men moet tot een nieuwe visie komen waarin alles één is, waarin het zelf en anderen als één gezien worden. Jullie moeten deze nieuwe manier van kijken zoeken achter het beperkte blikveld waaraan het directe bewustzijn zo gewend is. Deze nieuwe kijk brengt een enorme vrede, veiligheid, vreugde en zelfexpressie."


Uitgesproken op 15 januari 1975 door Eva Pierrakos

Oorspronkelijke Engelse titel: Change from Outer to Inner Laws in the New Age.

Deze lezing is opgenomen in lezingbundel: 15

De lezingen mogen onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt.

Wil je graag in een persoonlijk contact met iemand van Padwerk Nederland meer over Padwerk en de Padlezingen horen, neem dan contact op via secretariaat(at)padwerk.nl