Lezing 101

Lezing 101: Verdediging

Citaten:
"Als je leert je verdediging te observeren, te ontdekken en te begrijpen – en daardoor uiteindelijk teniet te doen - ben je van een illusie bevrijd. Er is geen groter lijden, geen grotere gevangenis dan illusie. Niets is destructiever op aarde dan het feit dat mensen zich onnodig verdedigen. Niets schept meer disharmonie, meer onwaarheid, meer vijandigheid, meer wrijving, zowel in het persoonlijke als in het openbare leven, dan afweer. "
"Observeer alleen maar de verkeerde, kinderlijke, onware, misvormde reacties en denkbeelden. Hoe meer je ze observeert, hoe beter je erachter zult komen waarom ze niet in overeenstemming met de werkelijkheid en de waarheid zijn. Verwerf jezelf een helder inzicht in welk opzicht ze verkeerd, onjuist, destructief, nadelig en onwerkelijk zijn. Vergelijk deze reacties met dat wat je nog slechts in theorie weet van realistische, waarachtige, productieve reacties, zonder jezelf te dwingen deze ook te voelen. Vergelijk ze alleen maar en besef waarom de ene manier van reageren onproductief en onrealistisch is, terwijl de andere productief en realistisch is. Erken volledig dat je nu nog niet in staat bent op de gewenste manier te voelen en te reageren en accepteer jezelf zoals je bent, zonder schuldgevoelens, zonder enige dwang, maar bewust van je onrijpheid. Als je dat doet, zonder ongeduld en boos op jezelf te zijn, dan zullen je emoties uiteindelijk de kennis van je verstand in zich opnemen, kennis die er tevoren nog niet in kon doordringen. Alleen al het feit dat je de kinderlijke emoties aan het werk ziet en steeds beter begrijpt waarom en in welk opzicht het onproductief is, alleen dat al brengt je vrede."


Uitgesproken op 13 april 1962 door Eva Pierrakos

Oorspronkelijke Engelse titel: The Defense.

Deze lezing is opgenomen in Padwerk boek:Voortgaan op je pad

De lezingen mogen onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt.

Wil je graag in een persoonlijk contact met iemand van Padwerk Nederland meer over Padwerk en de Padlezingen horen, neem dan contact op via secretariaat(at)padwerk.nl