Lezing 121

Lezing 121: Verplaatsen, vervangen en verstoppen van gevoelens en behoeften

Citaten:
"Het is van het grootste belang, vrienden, om al je behoeften na te gaan en te kijken in welke mate ze zijn vervuld, in welke mate niet. Stel je het totale scala van algemeen menselijke behoeften eens voor en kijk dan in jezelf of je ze allemaal de hen toekomende plaats hebt gegeven. Bepaal dan welke behoeften onvervuld blijven vanwege je persoonlijke beelden, je kernproblemen, je onopgeloste conflicten, schijnoplossingen en je geïdealiseerde zelfbeeld. Zoek verder naar mogelijke verplaatsingen."
"De meeste ziekten en elke ernstige disharmonie zijn een samengaan van drie factoren. 1. De angst voor positieve gevoelens, angst voor de gezonde uiting van de instinctieve aard. 2. Totale zelfverwerping in de verkeerde veronderstelling dat je waardeloos bent. 3. Het opzettelijk dwarsbomen en bewust vertrappen van je behoefte aan gezond en krachtig streven waardoor de gezonde volwassen ego-functie is uitgeschakeld."


Uitgesproken op 10 januari 1964 door Eva Pierrakos

Oorspronkelijke Engelse titel: Displacement, Substitution, Superimposition.

Deze lezing is opgenomen in lezingbundel: 25

De lezingen mogen onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt.

Wil je graag in een persoonlijk contact met iemand van Padwerk Nederland meer over Padwerk en de Padlezingen horen, neem dan contact op via secretariaat(at)padwerk.nl