Lezing 210

Lezing 210: Visualiseren om te groeien naar eenheid

Citaten:
"Velen van jullie bevinden zich in een overgangstoestand, waarin je nieuwe vreugde en genietingen ervaart, waarvan je het bestaan niet kende. Het leven opent zich voor je als nooit tevoren. Maar je bevindt je ook in de positie waarin je er nog niet zoveel van kunt verdragen. Dat komt doordat jij je nog niet volledig aan het God-bewustzijn hebt overgegeven. Of doordat je de negatieve kanten van jezelf nog niet voldoende onder ogen hebt gezien en je daar nog aan vastklampt. Daarom ben je bang voor het genot, dat bedreigender wordt dan de grauwheid die je wenst en schept, een grauwheid zonder pijn, maar ook zonder plezier. Vaak wil je deze grijze toestand angstvallig in stand houden, zonder te weten dat je dat doet. Het is een grauwheid die wel gemakkelijk is, maar die je op de duur leeg achter laat."
"Waar we naar zoeken en wat we naar buiten brengen is dat negatieve stuk van het zelf dat zegt: “Ik wil niet”. Jullie leren allemaal de moed, de nederigheid en de eerlijkheid te ontwikkelen om ook die kant van jezelf te laten zien. De kant die zelfs zegt: "Ik wil tegenwerken. Ik wil dwars zitten. Ik wil het allemaal op mijn manier hebben, of anders...!” Pas als de verborgen groeven in je psychische substantie het opgeven en deze gebieden onthullen en laten zien, kun je beginnen - niet gemakkelijk, vaak met heel wat strijd - deze negatieve laag, dit donkere deel van je persoonlijkheid te veranderen. Blijft dit deel verborgen dan blijf je gespleten en begrijp je niet waarom je er met al je goedbedoelde pogingen toch niet in slaagt om verder te komen."


Uitgesproken op 6 april 1973 door Eva Pierrakos

Oorspronkelijke Engelse titel: Visualization Process for Growing Into the Unitive State.

Deze lezing is opgenomen in lezingbundel: 14

De lezingen mogen onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt.

Wil je graag in een persoonlijk contact met iemand van Padwerk Nederland meer over Padwerk en de Padlezingen horen, neem dan contact op via secretariaat(at)padwerk.nl