De Lezingen

scrollversiepaginaversie

Overzicht lezingen

In onderstaande lijst staat achter elke lezing aangegeven in welke lezingenbundel () of in welk Padwerkboek () de lezing tevens is opgenomen. ; klik op een lezing om de gegevens van de betreffende lezing te zien.

De lezingen met een D na het nummer zijn oorspronkelijk in het Duits gegeven.

111 Zielssubstantie; omgaan met eisen 28
112 Leven in het nu; de mens en zijn verhouding tot de tijd 19
113 Identificatie met jezelf 22
113A Vragen en antwoorden
114 Het - gezonde en ongezonde - gevecht met jezelf
114A Vragen en antwoorden
115 Kenmerken van bewustzijn: waarnemen, keuzes maken en liefhebben 33
115A Vragen en antwoorden
116 Het spirituele centrum bereiken;  de strijd tussen lager zelf en opgelegd geweten 22
116A Vragen en antwoorden
117 Schaamte als graadmeter voor onopgeloste problemen – schijnbaar gunstige omstandigheden in de jeugd even belemmerend als geleden pijn 11
118 Dualiteit door illusie; overdracht 1
118A Vragen en Antwoorden
119 De drie-eenheid van het leven: bewegen, bewustzijn en ervaren - het genotprincipe als essentie van het leven 2
119A Vragen en antwoorden
120 Individu en mensheid 35
120A Vragen en antwoorden
121 Verplaatsen, vervangen en verstoppen van gevoelens en behoeften 25
121A Vragen en antwoorden
122 Zelfverwezenlijking door werkelijk man of vrouw te zijn 21B
123 Bevrijding en vrede door het overwinnen van angst voor het onbekende 3
124 De taal van het onbewuste; het ontdekken van het verborgen 'nee' 2
125 De overgang van de nee-stroom naar de ja-stroom 1
125A Vragen en antwoorden
126 Contact met de levenskracht 9
126A Vragen en antwoorden
127 Vier fasen in je ontwikkeling: automatische reflexen,  bewustzijn, begrip en weten 3
128 Barrières ontstaan uit denkbeeldige beperkingen 24
129 Winnen en verliezen; wisselwerking tussen het zelf en scheppende krachten 10
130 Overvloed tegenover aanvaarding 2
131 De wisselwerking tussen jezelf uiten en jezelf beïnvloeden 35