De Lezingen

scrollversiepaginaversie

Overzicht lezingen

In onderstaande lijst staat achter elke lezing aangegeven in welke lezingenbundel () of in welk Padwerkboek () de lezing tevens is opgenomen; klik op een lezing om de gegevens van de betreffende lezing te zien.

De lezingen met een D na het nummer zijn oorspronkelijk in het Duits gegeven.

 1D Het leven een zee; wat het Pad van je vraagt 36
 2D Besluiten en beproevingen 33
 3D De geestelijke wereld; jij kiest je bestemming  36
 4D ‘Weltschmerz’ 36
 5D Geluk als schakel in de levensketen 2
 6D De rol van de mens in het geestelijke en het materiële universum
 7D Beslis: volmaaktheid, gelukzaligheid; angst, narigheid 33
 8D Contact maken met Gods geestelijke wereld – Mediumschap
 9D Gebed en meditatie – Het Onze Vader 27
10D Aardse werkelijkheid – gespiegeld beeld
11 Zelfkennis; het Grote Plan; de geestelijke wereld  27
12D De geest aan het werk; het leven in de geestelijke wereld 38
13 Positief denken 36
14 Hoger zelf, lager zelf en masker 36
15 De wisselwerking tussen de spirituele en materiële werelden 38
16 Spirituele voeding; eigen wilskracht en Gods wil 27
17 De roep 38
18 Vrije wil 28
19 Jezus Christus 16
20 Over God en de schepping 38
21 De val 38
22 Verlossing 16
23 Vragen en antwoorden
24 Vragen en antwoorden
25 Het pad: de eerste stappen, de voorbereiding en beslissingen 12
26 Je fouten vinden 34
27 Ook op het pad kun je jezelf ontvluchten 12
28 In gesprek met God; dagelijkse terugblik 15
29 Actieve en passieve krachten; Gods wil vinden 28
30 Eigenzinnigheid, trots en angst 3
31 Schaamte 20
32 Beslissingen nemen 33
33 Bezig zijn met jezelf; het juiste en het verkeerde geloof 31
34 Voorbereiding op reïncarnatie 26
35 Je tot God wenden 27
36 Bidden 14
37 Aanvaarding - de goede en de verkeerde manier - waardigheid in  nederigheid 39
38 Beelden 1. 1
39 Beelden 2. Het zoeken naar beelden 1
40 Beelden 3. Het zoeken naar beelden, vervolg en samenvatting 1
41 Beelden 4. De schade die beelden aanrichten 1
42 Objectiviteit en subjectiviteit 3
43 Persoonlijkheid; drie basistypen - het rationele, het emotionele en het  wilstype 36
44 Liefde, eros en seks 3
45 Het conflict tussen bewuste en onbewuste verlangens 25
46 Gezag 11
47 De muur van binnen 29
48 De levenskracht in het heelal 9
49 Obstakels op het pad 12
50 De vicieuze cirkel 29
51 Wiens blindheid? Wiens mening? 15
52 Je beeld van God 1
53 Houden van jezelf 21B
54 Vragen en antwoorden
55 Drie kosmische principes: uitbreiding, inperking en rust 37
56 Gezonde en ongezonde motieven bij verlangens; het vermogen om te  wensen   25
57 Het massabeeld: jezelf belangrijk vinden  1
58 Het verlangen naar geluk en het afwijzen ervan 3
59 Vragen en antwoorden
60 De afgrond van illusie; vrijheid en eigen verantwoordelijkheid 2
61 Vragen en antwoorden
62 Man en vrouw 5
63 Vragen en antwoorden
64 Uiterlijke en innerlijke wil; misvattingen over egoïsme 15
65 Vragen en antwoorden
66 Schaamte voor het hoger zelf 3
67 Vragen en antwoorden
68 Onderdrukken van positieve en creatieve impulsen; je gedachten observeren 15
69 Dwaasheid om op het pad op resultaat uit te zijn; Vervulling of onderdrukking van het verlangen naar liefde 3
70 Vragen en antwoorden
71 Werkelijkheid en illusie 2
72 Angst om lief te hebben 21B
73 De herhaling van pijnlijke jeugdervaringen 3
74 Over onzekerheid, verwarring en vage motieven 20
75 De grote overgang in de ontwikkeling van de mens; van alleen zijn naar deel zijn van een groter geheel 23
76 Vragen en antwoorden
77 Zelfvertrouwen 2
78 Vragen en antwoorden
79 Vragen en antwoorden
80 Samenwerking, communicatie, een-zijn  4
81 Conflicten in de wereld van de dualiteit 17
82 Het leven en sterven van Jezus Christus; symbool voor het overwinnen van dualiteit 16
83 Het geïdealiseerde zelfbeeld 1
84 Liefde, kracht en sereniteit als goddelijke kwaliteiten en als  vervormingen 1
85 Vervormingen van de instincten tot zelfbehoud en voortplanting   4
86 De instincten tot zelfbehoud en voortplanting in conflict met elkaar 4
87 De volgende fase op het pad – vragen en antwoorden
88 Ware en onware religie 19
89 Emotionele groei 23
90 Moraliseren; dramatiseren; onvervulde behoeften 24
91 Vragen en antwoorden
92 Onderdrukte behoeften; het opgeven van schijnbehoeften; primaire en secundaire reacties 25
93 Het verband tussen het voornaamste beeld,  onderdrukte behoeften en defensies 1
94 Het ware zelf tegenover de oppervlakkige persoonlijkheid; zonde en neurose; het opsplitsen van begrippen zaait verwarring 22
95 Vervreemding van het ware zelf en de weg terug 22
96 Luiheid, een symptoom van zelfvervreemding. Vragen en antwoorden
97 Perfectionisme als belemmering voor geluk – manipulatie van emoties 24
98 Wensdromen 33
98A Vragen en antwoorden
99 Vervormde indrukken van ouders, oorzaak en remedie 11
99A Vragen en antwoorden
100 De pijn van destructieve patronen onder ogen zien 34
101 Verdediging 2
102 De zeven hoofdzonden 34
103 Te veel liefde geven kan ook schadelijk zijn; constructieve en destructieve wilskracht 21B
104 Intellect en wil als hulpmiddel of belemmering op weg naar zelfverwerkelijking 28
105 De relatie van de mens tot God in de verschillende fasen van zijn ontwikkeling 27
106 Verschil tussen verdriet en depressie; omgang met anderen 2
107 Drie aspecten die je beletten lief te hebben 2
108 Wezenlijke schuld door liefdeloosheid; uit de weg gaan van verplichtingen 20
109 Geestelijk en emotioneel welzijn door het vergoeden van echte schuld 2
110 Vragen en antwoorden
111 Zielssubstantie; omgaan met eisen 28
112 Leven in het nu; de mens en zijn verhouding tot de tijd 19
113 Identificatie met jezelf 22
113A Vragen en antwoorden
114 Het - gezonde en ongezonde - gevecht met jezelf
114A Vragen en antwoorden
115 Kenmerken van bewustzijn: waarnemen, keuzes maken en liefhebben 33
115A Vragen en antwoorden
116 Het spirituele centrum bereiken;  de strijd tussen lager zelf en opgelegd geweten 22
116A Vragen en antwoorden
117 Schaamte als graadmeter voor onopgeloste problemen – schijnbaar gunstige omstandigheden in de jeugd even belemmerend als geleden pijn 11
118 Dualiteit door illusie; overdracht 1
118A Vragen en Antwoorden
119 De drie-eenheid van het leven: bewegen, bewustzijn en ervaren - het genotprincipe als essentie van het leven 2
119A Vragen en antwoorden
120 Individu en mensheid 35
120A Vragen en antwoorden
121 Verplaatsen, vervangen en verstoppen van gevoelens en behoeften 25
121A Vragen en antwoorden
122 Zelfverwezenlijking door werkelijk man of vrouw te zijn 21B
123 Bevrijding en vrede door het overwinnen van angst voor het onbekende 3
124 De taal van het onbewuste; het ontdekken van het verborgen 'nee' 2
125 De overgang van de nee-stroom naar de ja-stroom 1
125A Vragen en antwoorden
126 Contact met de levenskracht 9
126A Vragen en antwoorden
127 Vier fasen in je ontwikkeling: automatische reflexen,  bewustzijn, begrip en weten 3
128 Barrières ontstaan uit denkbeeldige beperkingen 24
129 Winnen en verliezen; wisselwerking tussen het zelf en scheppende krachten 10
130 Overvloed tegenover aanvaarding 2
131 De wisselwerking tussen jezelf uiten en jezelf beïnvloeden 35
132 De functie van het ego met betrekking tot het ware zelf 1
133 Liefde geen gebod, maar spontane zielsbeweging 21B
134 Het begrip kwaad 18
135 Beweeglijkheid in ontspanning; lijden ontstaan door het verbinden van levenskracht aan negatieve situaties 3
136 Angst voor jezelf - een illusie  2
137 Innerlijk evenwicht 6
138 Verlangen naar en vrees voor nabijheid: een menselijk dilemma 3
139 Verkeerd begrip van de werkelijkheid verzwakt je levenskern 39
140 Conflict tussen positief en negatief plezier, oorzaak van pijn 8
141 Terug naar het oorspronkelijke niveau van perfectie 39
142 Het verlangen naar en de vrees voor geluk; de angst om het kleine ego los te laten 7
143 Eenheid en dualiteit 17
144 Het proces en de betekenis van groei 23
145 De roep van de levensstroom en je antwoord daarop 9
146 Op weg naar het ware zelf. Een positieve levenshouding. Niet bang zijn om lief te hebben. Evenwicht tussen activiteit en passiviteit 32
147 De aard van het leven en de aard van de mens 32
148 Positiviteit en negativiteit: één energiestroom 1
149 Kosmische drang tot evolutie 9
150 Liefde voor jezelf, voorwaarde voor universeel geluk 2
151 Intensiteit, een hindernis voor zelfverwezenlijking 24
152 Het ego en de universele levenskracht 9
153 De zelfregulerende aard van onwillekeurige processen 23
154 Het pulseren van bewustzijn 3
155 Angst voor jezelf; geven en ontvangen 8
156 Vragen en antwoorden
157 Emotionele afhankelijkheid belemmert oneindige ervaringsmogelijkheden 1
157A Vragen en antwoorden
158 Het ego en het ware zelf: samenwerking of tegenwerking 7
159 De manifestatie van het leven is een uitdrukking van een dualistische illusie 19
160 Heling van de innerlijke splitsing 17
161 Onbewuste negativiteit, een gevaar voor de overgave van het ego aan onwillekeurige processen 7
162 Drie niveaus van werkelijkheidsbeleving en innerlijke leiding 6
163 Geestelijke activiteit en ontvankelijkheid 14
163A Vragen en antwoorden
164 Omgaan met tegenstellingen; andere aspecten van polariteit; egoïsme 19
165 Ontwikkelingsfasen in de relatie tussen gevoelens, verstand en wil 36
166 Waarnemen, reageren en er uiting aan geven 32
167 Het bevroren levenscentrum ontdooit 30
168 Twee fundamentele levenswijzen; leven naar je kern toe of er vandaan 32
169 Het mannelijk en het vrouwelijk principe in het scheppingsproces 3
170 Bang zijn voor gelukzaligheid en er toch naar verlangen 2
171 Spirituele en psychische wetten 13
172 De centra van levensenergie 30
173 Basishoudingen en oefeningen voor het openen van je energiecentra 30
174 Zelfwaardering 1
175 Bewustzijn 1
176 Het overwinnen van negativiteit 29
177 Genieten is het levensritme volgen 2
178 Groeien naar heelheid; het universeel werkende principe van de dynamiek van groei 32
179 Kettingreacties in de dynamiek van het groeiproces 31
180 De spirituele betekenis van menselijke relaties 3
181 De betekenis van de menselijke strijd 2
182 Mediteren 14
183 De spirituele betekenis van een crisis 1
184 De betekenis van het kwaad en de transcendentie ervan 18
185 Wederkerigheid, een kosmisch principe en wet 3
186 Onderneming in wederkerigheid; helende kracht om de negatieve innerlijke wil te veranderen 28
187 Omgaan met expansie en contractie 31
188 Over beïnvloeden en beïnvloed worden 10
189 Door fasen van bewustzijn naar identificatie met je ware zelf 1
190 Het belang van het ervaren van alle gevoelens, waaronder angst; de dynamiek van luiheid 8
191 Innerlijk en uiterlijk ervaren 2
192 Reële en irreële behoeften in relatie tot de bewustzijnstoestand van de mens 2
192A Vragen en antwoorden
193 Samenvatting van de principes van het padwerk; doel en proces 13
194 Meditatie: de wetten ervan en verschillende benaderingen; een samenvatting 1
195 Identificatie met het spirituele zelf om negatieve intentie te overwinnen 7
196 De kwaliteit van je verbintenis; oorzaak en gevolg 12
197 Energie en bewustzijn in misvorming: kwaad 18
198 De overgang naar positieve gerichtheid 19
199 De betekenis van het ego en de transcendentie ervan  7
200 Het kosmische gevoel 6
201 Negatieve energievelden ontkrachten; pijn van schuld 20
202 De psychische wisselwerking van negativiteit 3
203 Het doordringen van de goddelijke vonk in de buitengebieden 26
204 Wat is het Pad? 12 1
205 Orde, een universeel principe 36
206 Verlangen - scheppend of vernietigend 25
207 De spirituele betekenis van seksualiteit 3
208 Het ingeboren scheppingsvermogen van de mens 10
209 Roscoe lezing. (De invloed van negativiteit) 34
210 Visualiseren om te groeien naar eenheid 14
211 Uiterlijke gebeurtenissen weerspiegelen wat je innerlijk schept  – drie stadia 2
212 Aanspraak maken op het totale vermogen tot grootheid 2
213 De spirituele en praktische betekenis van 'Laat los, laat God' 23
213A De relatie tussen helper en werker – Vragen en antwoorden
214 Psychische kernpunten 30
215 Psychische kernpunten (vervolg); het eeuwige nu 30
216 Incarnatie en levenstaak 26
217 Energie en bewustzijn 3
218 Inzicht krijgen in je ontwikkelingsproces 39
219 Kerstboodschap 1973 (Over de positieve kern in negatieve trekken)  – Boodschap voor de kinderen   34
220 Ontwaken uit opzettelijke verdoving door je te richten op je innerlijke stem 29
221 Geloof en twijfel 6
222 Transformatie van het lager zelf;overzicht van het werk in het afgelopen jaar 34
223 De Nieuwe Tijd en het nieuwe bewustzijn 3
224 Creatieve leegte 14
225 Ontwikkeling van het individuele en het groepsbewustzijn 4
226 Je houding ten opzichte van jezelf: vergevingsgezindheid zonder vergoelijking van het lagere zelf 20
227 Van uiterlijke naar innerlijke wetten in de Nieuwe Tijd 15
228 Evenwicht 17
229 De vrouw in de Nieuwe Tijd 3
229B Arosa lezing' (over de voortgang van jullie werk op dit pad, over de betekenis van dit  verblijf in de bergen en over je houding ten opzichte van een autoriteit) 35
230 Veranderen, een universeel gegeven; opnieuw geboren worden in een zelfde leven 26
231 Opvoeding en onderwijs in de Nieuwe Tijd 11
232 Wezenlijke waarden en schijnwaarden; identificatie met het Zelf 2
233 De kracht van het woord 10
234 Volmaaktheid, onsterfelijkheid, almacht 22
235 Contractie ontleed
236 Pessimisme, een vorm van bijgeloof 36
237 Leiderschap, de kunst om frustratie te transcenderen 1
238 Het leven pulseert op alle niveaus van manifestatie 10
238A Vragen en antwoorden
239 Kerstlezing 1975 (over Christusbewustzijn). Een huwelijk 3
239B Een huwelijk 21B
240 Liefde nader bekeken 3
240A Vragen en antwoorden
240AA Vragen en antwoorden
241 Beweging en de weerstand ertegen 24
241A Vragen en antwoorden
242 De spirituele betekenis van politieke stelsels 35
242A Vragen en antwoorden
243 De diepste angst en het diepste verlangen 8
243A Vragen en antwoorden
243AA Vragen en antwoorden
244 Wees in de wereld, maar niet van de wereld' – het kwaad dat laksheid heet 39
244A Vragen en antwoorden over de Bijbel
245 Over oorzaak en gevolg op diverse niveau’s van bewustzijn. De roep van je ziel 2
245A Vragen en antwoorden
246 Traditie, goddelijke en misvormde aspecten 35
247 De massabeelden van jodendom en christendom 16
247A Vragen en antwoorden
248 Drie principes van het kwaad - het kwaad gepersonifieerd 18
249 Pijn van onrecht – kosmische registratie van alle persoonlijke en collectieve gebeurtenissen, daden en uitingen 36
249A Vragen en antwoorden
249B Drie fasen in de ontwikkeling: gevoed worden, jezelf voeden, anderen voeden 12
250 Bewust worden van en vertrouwen in de goddelijke genade; onthullen van het tekort 3
250A Vragen en antwoorden
251 De evolutie en spirituele betekenis van het huwelijk – het huwelijk in de Nieuwe Tijd 3
251A Vragen en antwoorden
252 Privacy of geheimhouding 4
253 Zet je strijd voort en laat alle strijd varen 2
253A Vragen en antwoorden
254 Overgave 2
254A Vragen en antwoorden
255 Het geboorteproces, een kosmische polsslag 26
255A Vragen en antwoorden
256 Innerlijke ruimte, de echte wereld; gerichte leegte 6
257 Communicatie, groepsbewustzijn en onthulling – aspecten van de nieuwe Goddelijke impuls 1
257A Vragen en antwoorden
258 Persoonlijk contact met Jezus Christus; positieve agressie; de werkelijke betekenis van de verlossing 16