De Lezingen

Interne publicaties

G   God, de mens en het Universum   Eva Pierrakos

H   De Boodschap   Eva Pierrakos

K   Kinderen op het Pad   Eva Pierrakos

M   Mediumschap   Eva Pierrakos

O   Richtlijnen bij het zoeken van je beelden   Alex Mylonas

P   Belangrijke begrippen in het Padwerk   John Saly e.a

U   Spirituele wetten en begrippen   Training class 6a

Z   Eva, de geschiedenis van haar mediumschap   Eva Pierrakos