De Lezingen

Trefwoorden

scrollversiepaginaversie
Aarde als entiteit 223
Accepterenen positief denken 49

Accepteren

goede en foute manier 37, 81

Accepteren

van frustratie 179

Accepteren

van jezelf 167

Accepteren

van Lager Zelf 224

Accepteren

van overvloed 130

Accepteren

van pijn 167, themalezing 6

Accepteren

van realiteit en liefde 115

Accepteren

van tijd 112

Accepteren

versus niet accepteren 155
Activiteitangst voor passiviteit 146

Activiteit

balans tussen passiviteit en activiteit 29, 146, 163

Activiteit

en creatieve leegte 224

Activiteit

overactiviteit 98

Activiteit

vanuit je Goddelijk centrum 137

Activiteit

versus valse activiteit 169
Ademis uitademing natuurlijke beperking? 55
Aderverkalking 124
Adoptie 170
Advocaat 48
Afgescheidenheid 222

Afgescheidenheid

en vereniging 149

Afgescheidenheid

muur van 47, 159

Afgescheidenheid

principe van kwaad 134, 248

Afgescheidenheid

van de Goddelijke kern 137
Afgrond van illusie 60
Afhankelijkheidemotionele 57, 157

Afhankelijkheid

versus onafhankelijkheid 80, 88
Afkeuringversus goedkeuring 42
Afscheidingtussen bewuste en onbewuste geest 159
Afwijzenvan je kind 135
Afwijzingangst en trots 108

Afwijzing

angst voor 133

Afwijzing

van eigenwil 132

Afwijzing

van leven 106, 167

Afwijzing

van ouders 99
Agressieals pseudo-oplossing 84

Agressie

en gedrevenheid 77

Agressie

en kracht 84, 86, 133

Agressie

positieve agressie 250, 258
Agressieve gevoelens 97
Allergie 14
Almacht 234
Ambitie 32, 72
Angstals beletsel om lief te hebben 107

Angst

als vlucht 27, 100

Angst

bij perfectionisme 97

Angst

door angst heen gaan 72, 123, 130, 160, 190

Angst

en eigen verantwoordelijkheid 131

Angst

en woede 133

Angst

existentiële angst 243

Angst

i.v.m. eigenwijsheid en trots 30, 123

Angst

in je groeiproces 144

Angst

meditatie rondom angst 133

Angst

om fouten te maken 106

Angst

om het andere geslacht lief te hebben 123

Angst

om je Lager Zelf los te laten 242

Angst

om los te laten 75, 158, themalezing 4a

Angst

om te beminnen 72

Angst

om te bewegen 203

Angst

om te ervaren 159, 191

Angst

om te leven 127, 158

Angst

ontkenning van angst 238

Angst

psychologisch en fysiek 114

Angst

rationeel en irrationeel 71

Angst

rondom activiteit en passiviteit 146

Angst

voor afwijzing 42, 133, themalezing 4b

Angst

voor contact 138, themalezing 4b

Angst

voor dagdromen 98

Angst

voor de dood 31, 81, 123, 123, 158, 168, 226, 230

Angst

voor genot 148, 170, themalezing 4b

Angst

voor gerechtvaardigde boosheid 133

Angst

voor gevoelens 165, 166

Angst

voor het kwade en voor destructiviteit 141, 184

Angst

voor je Nee-stroom 124, 125

Angst

voor je rol als man 140

Angst

voor jezelf 136, 138, 155, 189, 238

Angst

voor liefde 133, 146, 155

Angst

voor lijden 105, 167

Angst

voor nabijheid en contact 138

Angst

voor negativiteit 136

Angst

voor pijn en kwetsbaarheid 252

Angst

voor plezier 130, 148, 155, 158

Angst

voor succes 75

Angst

voor vervulling en voor verlies van jezelf 122, 124

Angst

voor werkelijke boosheid 133
Apathie 98
Armoedeen gebrek 213, themalezing 10
Artsen 7, 17
Atheïsme 105
Atoomtesten 150, themalezing 10
Aura 14
Aura en de ziel 47
Autonomie 256
Autonomie van vrouwen 229
Autoriteitverzet tegen autoriteit 229a

Autoriteit

zie ook: gezag