De Lezingen

Trefwoorden

scrollversiepaginaversie
Baby'sdood van baby's 34
Balans 137

Balans

tussen passiviteit en activiteit 146

Balans

zie ook 228

Balans

zie ook: evenwicht
Barrièresoverwinnen van innerlijke 128, 128
Bedoelingpositief en negatief 195, 196, 200
Beelden 38, 39, 40, 41, 99

Beelden

en de Nee-stroom 125

Beelden

en gebed 39

Beelden

en karma 41

Beelden

en ouders 99

Beelden

en zielssubstantie 111, 125

Beelden

erkennen en zoeken van beelden 38, 39, 40, 41, 99

Beelden

massa beelden 45, 45, 57

Beelden

oefening om beelden te vinden 48

Beelden

oorsprong van beelden 93
beeldenrichtlijnen voor het zoeken naar beelden Int. Publicatie: O
Beeldenvan Christenen en Joden 247

Beelden

van mannen en vrouwen 62
Begeerteresultaat van niet stromen 125

Begeerte

zonde van 102
Begripomtrent je eigen leven 127, 139

Begrip

van het heden 139

Begrip

voor levensomstandigheden 128

Begrip

voor wreedheid 127
Begrippenen spirituele wetten Int. Publicatie: U

Begrippen

in Padwerk Int. Publicatie: P
Behoeftenaan controle 113

Behoeften

aan liefde geven en krijgen 100, 121

Behoeften

aspecten van 95, 122

Behoeften

en dagdromen 98

Behoeften

en geldingsdrang 121

Behoeften

en het geïdealiseerde zelfbeeld 92

Behoeften

en innerlijke blokkades 238

Behoeften

en onvervuldheid 100

Behoeften

onderdrukking van 92

Behoeften

onderdrukking van beelden 93

Behoeften

opgeven 92, 93

Behoeften

verplaatsen, vervangen, verstoppen van beh. 121

Behoeften

versus neigingen 98

Behoeften

werkelijke behoeften en wil 103

Behoeften

werkelijke en onwerkelijke 90, 92, 192

Behoeften

werkelijke en valse behoeften 48
Beïnvloedenen beïnvloed worden 188
Belangrijkheidmassabeeld van eigen belangrijkheid 57
Besluiten 2, 32
Bestraffing van jezelf en anderen 53
Bestraffing van misdadigers 83, 89
Betekenis en gebruik vantechnische (wetenschappelijke) ontdekking 112
Bevolkingstoename themalezing 10
Bewegingaard van en weerstand tegen 241

Beweging

analogie met de trein 241

Beweging

angst voor 203

Beweging

bewustzijn en ervaring 119

Beweging

en de levenskracht 119

Beweging

in ruimte en tijd verenigd 112

Beweging

kosmische stroom van beweging en ontspanning 135

Beweging

loslaten 241

Beweging

niveaus van 203

Beweging

onwillekeurig(e) 154

Beweging

zielebeweging 154, 160, 168, 206

Beweging

zielsbeweging en liefde 133

Beweging

zielsbeweging en woede 133
Bewust verlangen 243
Bewust zijn vanrelatie gevoel-verstand en wil 165
Bewustwordingvan goddelijke genade 250
Bewustzijn 115, 127, 175

Bewustzijn

en afgescheidenheid 203

Bewustzijn

en energie 197

Bewustzijn

en onwillekeurige processen 153, 238

Bewustzijn

fases van 189

Bewustzijn

groepsbewustzijn 225

Bewustzijn

in de Nieuwe Tijd 223

Bewustzijn

sferen van 130, 130

Bewustzijn

tegenover onbewust zijn 47, 72, 159, 163

Bewustzijn

van behoeften 192

Bewustzijn

van de menselijke strijd 181

Bewustzijn

van gevoelens 133

Bewustzijn

van intellect en emoties 119

Bewustzijn

van jezelf 217

Bewustzijn

van levenskracht 119, 135

Bewustzijn

van negativiteit 140

Bewustzijn

van oorzaak en gevolg 245
Bezig zijnmet jezelf 33
Bidden(algemeen) 36

Bidden

gebed voor heling 17
Bijbelde boom van onsterfelijkheid 66

Bijbel

en het vierde commitment 1, 102, themalezing 2a

Bijbel

Genesis 99

Bijbel

het Onze Vader 9, 99

Bijbel

vragen n.a.v. bijbelteksten themalezing 2a, 2b

Bijbel

word als kinderen 82
Bijbelteksteneetvoorschriften 101

Bijbelteksten

ik ben de weg, de waarheid en het leven 248

Bijbelteksten

Jezus en de woestijn 22

Bijbelteksten

Jezus en Petrus 19

Bijbelteksten

Job 49

Bijbelteksten

maak geen afgodsbeeld 52

Bijbelteksten

over Pasen 56

Bijbelteksten

over Pinksteren 14

Bijbelteksten

Pasen, Opstanding, Verrijzenis 56

Bijbelteksten

Pinksteren, vreemde talen spreken 14

Bijbelteksten

Uw wil geschiede 9, 15, 38, 99

Bijbelteksten

verlossing 22, 137, 162, 158

Bijbelteksten

vreze des Heeren 102
Bijgeloofaanleiding voor negativiteit en pessimisme 236
Blinde vlekten aanzien van je proces 109, 218
Boodschapover de functie van het (Amerikaanse) Centrum Int. Publicatie: H
Boosheidangst voor gerechtvaardigde boosheid 133

Boosheid

durven ervaren van boosheid 191

Boosheid

en angst voor liefde 133

Boosheid

subjectieve en objectieve boosheid 105

Boosheid

vervorming van boosheid 102

Boosheid

zonde van 102
Broederschapgroepsbewustzijn 256
Buitenste zie ook: binnenste