De Lezingen

Trefwoorden

scrollversiepaginaversie
Catastrofedoor overactiviteit 98
Celibaat 44
Centrumboodschap over functie vh (Amerikaanse) C Int. Publicatie: H
Chakra 170, 172, 173
Christenenen Joden 19

Christenen

massa beelden van Joden en Christenen 247, 258
Christusbewustzijn 221
Commitment 129, 169, 235
Communicatieen samenwerking 80

Communicatie

en weerstand 88

Communicatie

in de Nieuwe Tijd 257

Communicatie

met de geestenwereld 21, 43

Communicatie

met goddelijke sferen 17, 28

Communicatie

met hoger zelf en lager zelf 14

Communicatie

op innerlijk en uiterlijk niveau 254

Communicatie

op onbewust niveau 60

Communicatie

tussen man en vrouw 62
Communismeconflict met kapitalisme 242, themalezing 10
Compassieen medelijden 94, 94, 107
Competitie 198
Computerinvloed van themalezing 10
Concentratieen gebed 36

Concentratie

en observatie van je denken 68

Concentratie

oefening in zelfobservatie 71
Concentratiekamp 41
Conclusiesverkeerde conclusies 38
Conflictals oorzaak van pijn 140

Conflict

en dualiteit 81

Conflict

en dualiteit 143

Conflict

in de spirituele wereld? themalezing 10

Conflict

innerlijk conflict 11, 93

Conflict

met de tijd 112

Conflict

tussen positief en negatief plezier 140
Confrontatiemet eigen fouten 7, 26
Constructiviteiten destructiviteit 141
Contact 149

Contact

angst voor contact 138, themalezing 4b

Contact

met de geestenwereld voor advies 11, 47, themalezing 1,3,4b

Contact

met de levenskracht 113, 126

Contact

met een dode 146, 148, themalezing 1

Contact

met je goddelijke centrum 137

Contact

met je werkelijke zelf 94

Contact

met persoonlijke gidsen 11

Contact

met spiritueel ontwikkelde mensen 7
Contractieen expansie 187, 235

Contractie

en vicieuze cirkel 187
Controlebehoefte aan 113

Controle

door het ego 152, 153

Controle

innerlijke en uiterlijke controle 134

Controle

loslaten van 127, 130

Controle

vasthouden en terugtrekken 138

Controle

verlies van 138
Creatieve krachtenen verantwoordelijkheid 72, 129, 200
Creatieve leegte 224
Creatieve ontvankelijkheid 206, themalezing 5
Creativiteiten energie 168

Creativiteit

en kracht 159
Criminaliteit 83
Crisishulp bij 239, themalezing 9

Crisis

in de mensheid 120

Crisis

spirituele bedoeling van 183

Crisis

tijdens perioden van groei 120