De Lezingen

Trefwoorden

scrollversiepaginaversie
Dagdromenen geïdealiseerd zelfbeeld 98

Dagdromen

voordelen en nadelen van 15, 98

Dagdromen

vrees voor en plezier van 15, 80, 98
Dagelijkse terugblik 28, 124
Democratie 242
Denkenabstract en afgesneden 217

Denken

als gevoel 217

Denken

belemmering voor spiritualiteit 104

Denken

en bewustzijn 175

Denken

en liefde 243

Denken

en wishful thinking / wensdenken 236

Denken

het proces van denken 68

Denken

in relatie tot woorden 233

Denken

negatief denkproces 175

Denken

niveaus van denken in de mens 193

Denken

oefening om gedachten te observeren 68, 249a

Denken

positieve gedachten 13

Denken

voorgrond- en achtergrondgedachten 68
Depressiedefinitie 106, themalezing 4b

Depressie

en zelfmedelijden 106

Depressie

verdringing van 106
Dienstbaarheidaan het grotere geheel 223
Dierende gevoelens van dieren 17, themalezing 6

Dieren

dood van dieren 42
Disciplinein je proces 95, 153

Discipline

mannelijk en vrouwelijk principe 122

Discipline

zelfdiscipline 104, 205, 231
Disharmonie 11
Dodenvan het levenscentrum 139
Doelvan het Pad 204
Doelgerichtja of nee 125, 256
Dood 154, 154

Dood

bang zijn voor 31, 123, 130, 158, 158, 168, 226, 230

Dood

contact met een overledene 146

Dood

en dualiteit 123

Dood

omgaan met 81

Dood

spirituele dood 2

Dood

van baby's 34

Dood

van de Joden in de Tweede Wereldoorlog 41, 83

Dood

van dieren 42
Dood gaanhet proces van 167, 216
Dood van baby's 34
Doodsangst themalezing 4a
Doodsheidgebrek aan gevoel 167
Drijfveervoor kracht 84
Droefheid 4, 106
Dromeninterpretatie van 80
Dualiteit 98, 116, 118, 123, 136, 172

Dualiteit

angst voor het onbekende 123

Dualiteit

basis houdingen 128, 164

Dualiteit

beperkingen door 128

Dualiteit

bewegelijkheid tegenover ontspannenheid 135

Dualiteit

conflict in de wereld van 81, 143

Dualiteit

eenheid en het groeiproces 144

Dualiteit

ego en dualiteit 143

Dualiteit

en eenheid 143

Dualiteit

en eigenliefde 240

Dualiteit

en overdracht 118

Dualiteit

en schijnbare tegenstellingen 159

Dualiteit

en wereldopvatting 253

Dualiteit

leven en dood 123

Dualiteit

ouders als spiegeling van jou 118

Dualiteit

overwinning van dualiteit door Jezus Christus 82

Dualiteit

relaties als uitdrukking van je basis-dualiteit 118

Dualiteit

wat betreft geven en ontvangen 100

Dualiteit

zelfcreatie tegenover creatieve kracht 129

Dualiteit

zie ook: tegenstellingen
Duivel 248
Dwang 47, 77, 84

Dwang

en agressie 107
Dwangmatigheid 50, 77, 186
Dwingende stroomemotionele afhankelijkheid 157, 157, 163, 213

Dwingende stroom

en zelfmedelijden 106

Dwingende stroom

o.a. in de kindertijd 71, 73

Dwingende stroom

om liefde te ontvangen 103
Dynamiekvan groei 178, themalezing 5