De Lezingen

Trefwoorden

scrollversiepaginaversie
Gebeden psychologie 92

Gebed

het effect op anderen themalezing 3

Gebed

je beeld vinden door 39

Gebed

meditatie 50, themalezing 3

Gebed

onze verhouding tot 105, 105

Gebed

problemen met bidden themalezing 3

Gebed

stil gebed 42

Gebed

voor heling 17

Gebed

voor vrede themalezing 3

Gebed

zie ook: bidden

Gebed, meditatie

concentratie 36
Gebed, verzoek, bede 35, 36, 39, themalezing 3
Geboorte 34

Geboorte

opnieuw geboren worden in huidige incarnatie 230, 255
Geboorte en karma 132
Geboorteproceseen kosmische polsslag 255
Geduldambitie 72
GeestGoddelijke kern voor beweging op alle lagen 203

Geest

zie ook: psyche
Geestenaantrekkingskracht van positieve en negatieve 16

Geesten

leren de geesten talen? 14
Geestenwereldcontact met 47

Geestenwereld

herscheppen in de geestenwereld 25

Geestenwereld

verhouding met de sterren 15
Geheimhoudingen politiek 252

Geheimhouding

in relatie 252
Gehoorzaamheiden godsdienst 88
Geïdealiseerd zelfbeeldalgemeen 58, 83, 84, 130

Geïdealiseerd zelfbeeld

behoefte aan 92

Geïdealiseerd zelfbeeld

en dagdromen 98

Geïdealiseerd zelfbeeld

en masker 83

Geïdealiseerd zelfbeeld

en schaamte 117

Geïdealiseerd zelfbeeld

en werkelijke zelf 83, 86

Geïdealiseerd zelfbeeld

versus bewustzijn van hoger zelf 9
Geldingsdrang 121

Geldingsdrang

royaal of zuinig 184
Gelijkwaardigheid 242

Gelijkwaardigheid

van mensen 229
Geloofen moed 236

Geloof

en twijfels 221
Geluk 5, 11

Geluk

en zelfverantwoordelijkheid 100

Geluk

en zelfzuchtigheid 64, 111

Geluk

tegengewerkt door perfectionisme 97

Geluk

verlangen naar 58
Gemeenschapsgevoelen zelfbehoud 85, 86
Gemoedstoestandende betekenis en het scheppen van 211
Genadewat is dat? 250, themalezing 1
Genezing themalezing 6

Genezing

en gebed 17
Genietenen liefde 174

Genieten

is het levensritme volgen 177

Genieten

je leven als manifestatie van 119, 159, 164
Genotangst ervoor en verlangen ernaar 150, 170

Genot

angst voor genot 130, 148, 155, 158, themalezing 4b

Genot

en negativiteit 135

Genot

en veiligheid 86

Genot

verrukking en schijnverrukking themalezing 3
Gespannen zijnsoorten van 213
Gevechtmet jezelf 114, 167, 239
Geven 155

Geven

en ontvangen 233, 250
Gevoelens 111, 191

Gevoelens

alles durven voelen 1, 165, 200

Gevoelens

angst voor 25

Gevoelens

angst voor 165, 166

Gevoelens

conflict tussen bewuste en onbewuste 45

Gevoelens

doordringen in het heelal 203

Gevoelens

en gedachten 217

Gevoelens

in relatie met verstand en wil 165, 168

Gevoelens

in spiritueel lichaam? 51

Gevoelens

je terugtrekken uit je gevoelswereld 89

Gevoelens

manipulatie van 97

Gevoelens

meditatie: door gevoelens heen gaan 190

Gevoelens

niveau van gevoelens 163

Gevoelens

onderscheid met emoties 111

Gevoelens

overdrijven van gevoelens 77

Gevoelens

reële en irreële gevoelens 147, 147, 152

Gevoelens

transformatie van gevoelens 203

Gevoelens

uitfreaken van gevoelens 133

Gevoelens

van dieren 17, themalezing 6

Gevoelens

van innerlijk dood zijn 167

Gevoelens

van wrok 32

Gevoelens

zie ook: emoties
Gewetenopgelegd geweten en lager zelf 116
Gewoonte 105
Gezagen schending van de wet 46, 47

Gezag

kind en volwassene 46
Gezag en wetshandhaving 46

Gezag en wetshandhaving

47
Gezondheiduitleg van 49, 101

Gezondheid

zielssubstantie, gezonde en ongezonde 111
Gezondheid emotioneleherstel van echte schuld 109
Gidscontact met persoonlijke gids 11
Gnosticisme 74
Godals creator 20

God

beschrijving van 52

God

communicatie met 28, 17

God

en dankbaarheid 112

God

en genade 250

God

en liefde 115

God

God, de mens en het universum Int. Publicatie: G

God

het ervaren van God 255

God

mannelijke en vrouwelijke aspecten 20

God

offeren voor 37

God

ontwikkelingsfase in onze relatie met 105

God

overgeven aan 210, 213, 245

God

persoonlijkheid en principe 9, 20

God

richten tot 9, 35

God

vinden van 9

God

vraag over God 126

God

werkelijk en vals vertrouwen 116

God

wil van 28, 29
Goddelijk bewustzijn 50
Goddelijke aspecten (lichtkracht) 30
Goddelijke kern 165

Goddelijke kern

contact met en afscheiding van 137, 165

Goddelijke kern

doordringen van goddelijke lichtvonk 203

Goddelijke kern

meditatie om contact te maken met 137
Godsbeeld 88, 105, 125

Godsbeeld

oorsprong van en ontwikkelen van 52

Godsbeeld

versus eigen belangrijkheid 57
Goed en kwaad 222
Goede Vrijdag, kruisiging 82
Goedheid 47

Goedheid

valse goedheid en sentimentaliteit 47, 151
Goedkeuringafhankelijkheid van 57

Goedkeuring

versus afkeuring 42
Groeiangst voor groei 144

Groei

crisis 120

Groei

emotioneel, mentaal, fysiek, spiritueel 89

Groei

herstellen van fouten 144

Groei

mensheid 120

Groei

op fysiek niveau 89, 193

Groei

proces en betekenis van 144

Groei

willekeurige en onwillekeurige functies 178
Groeiennaar eenheid en/of dualiteit 144, 178
GroepsbewustzijnNieuwe Tijd 257

Groepsbewustzijn

versus individueel bewustzijn 225
Grootsheidaanspraak maken op vermogen tot 212
Grote Verzoendag themalezing 2a
Guidance (Leiding)innerlijke 224
Gulzigheidzonde van 102