De Lezingen

Trefwoorden

scrollversiepaginaversie
Kanaalvan een open kanaaal 234
Kapitalisme 242
Karaktertransformatie van het 145, 146
Karma 111

Karma

en beelden 41

Karma

en geboorte 34, 132

Karma

verbinding met vorige levens 118
Kernbinnenste en buitenste 209

Kern

leven naar je kern toe 168
Kerstmisoverwegingen op Kerstdag 219, 239
Kiezen 115
Kinderenen angst voor ruziënde ouders 103

Kinderen

en autoriteit 46

Kinderen

en autoriteit 50

Kinderen

en nieuwsgierigheid 231

Kinderen

en ontwikkeling van het ego 132

Kinderen

en ouders 66, 73, 99

Kinderen

en trauma 171

Kinderen

houden van iemand? 89

Kinderen

kinderen op het Pad themalezing 7

Kinderen

op het Pad Int. Publicatie: K

Kinderen

opvoeding en onderwijs in de Nieuwe Tijd 231

Kinderen

schijnbaar plezierige jeugd 117

Kinderen

vragen over en n.a.v. kinderen themalezing 7
Kinderlijk verlangennaar Utopia 60
Kinderpijnen geïdealiseerd zelfbeeld 58
Kinderpijnen 73, 171
Kleptomanie themalezing 5
Kleurlingenmeer kinderen daar geboren? themalezing 11
Koningschap 242
Koninkrijk der hemelen 162
Kosmisch bewustzijn 217
Kosmisch gevoelen creativiteit 200
Kosmisch levensboek 249
Kosmische energie 151

Kosmische energie

151
Kosmische krachtenversus ego 185
Kosmische principes 55
Krachten agressie 84, 86

Kracht

Helende kracht: 'The Force' 186

Kracht

van creativiteit 159

Kracht

van het woord 233

Kracht, macht

en je scheppingsvermogen 208
Krachtveldendemagnetisering van 201
Kritiek hebbenals verdediging 101
Kruisweg van Jezus themalezing 2a
Kunsten spirituele ontwikkeling themalezing 10
Kwaadconcept van 134

Kwaad

en egocontrole 134

Kwaad

en goed 222

Kwaad

en wederkerigheid 185

Kwaad

omzetting van kwaad 184

Kwaad

ontstaan van 21, 162, 197, 203

Kwaad

personificatie van 248

Kwaad

principes van 248

Kwaad

soorten van 134

Kwaad

strijdende krachten van 248

Kwaad

traagheid, inertie 244

Kwaad

worden 107
Kwetsbaar zijndoor verkeerd begrip van de werkelijkheid 139
Kwetsbaarheidangst voor pijn 252