De Lezingen

Trefwoorden

scrollversiepaginaversie
Maagd Maria 43
Machtwerkelijke waarden en schijnwaarden 232
Macrokosmosversus microkosmos 120
Magnetische velden(loslaten van) negatieve magnetische velden 142, 142
Manen vrouw 56, 62

Man

incarnatie als een man 53

Man

wantrouwen tegen vrouw 229

Man

zelfrealisatie als een man 122
Manipulatieen relaties 106

Manipulatie

van gevoelens 97
Manlijke aspecten van God 20
Mannelijke principediscipline en loslaten 122

Mannelijke principe

en het scheppingsproces 169
Mannelijke rolangst voor 140
Mannencommunicatie tussen man en vrouw 62

Mannen

in de Nieuwe Tijd 229, 247

Mannen

massabeelden van mannen en vrouwen 62

Mannen

relaties met vrouwen 44, 147, 180
Mannen en vrouwenzelfvervulling door werkelijk m of v te zijn 122
Maria(bijbeltekst) 43
Maskereen rol spelen/zelfvervreemding themalezing 5

Masker

en geïdealiseerd zelfbeeld 83

Masker

en psychotherapie 14

Masker

wat is dat? 14
Masochismesadisme 99
Massabeeld 45, 45, 102

Massabeeld

en godsbeeld 57

Massabeeld

over Christenen en Joden 247

Massabeeld

van eigenbelangrijkheid 57
Materialismeals een principe van het kwaad 248
Materieals een vorm van leven 226

Materie

wereld van materie en geestelijke wereld 15
Materiële wereldde schepping van 21

Materiële wereld

en technische vooruitgang themalezing 10
Medelijdenmededogen, compassie 94, 94, 107

Medelijden

zelfmedelijden 4, 53
Mediamiekonderscheid met intuïtie 220, themalezing 1
Mediamieke verschijnselen 41
Meditatiegebed 50

Meditatie

het proces van m. zoals in het Pad gehanteerd 2, 182

Meditatie

om door gevoelens heen te gaan 190

Meditatie

om je barrières te doorbreken 107

Meditatie

om onvolmaaktheden te zien 13

Meditatie

over loslaten 213

Meditatie

samenvatting van 194

Meditatie

stadia/fasen in gerichte leegheid 256

Meditatie

techniek van 25

Meditatie

wetten van scheppende meditatie 3, 27, 161, 194
Meditatiesdie contact maken met de goddelijke kern 137

Meditaties

het stoppen van het denken/gedachten 249a, themalezing 3

Meditaties

loslaten van het ik t.o.v. jou/de ander 138

Meditaties

om het obstakel naar je kern te boven te komen 107

Meditaties

om je denken waar te nemen 68

Meditaties

om je gebrek aan liefde te zien 133

Meditaties

om je onvolkomenheden te zien 13

Meditaties

om onbewuste zaken tot uiting te brengen 124

Meditaties

om verdoofdheid te overwinnen 134

Meditaties

open staan voor nieuwe ervaring(en) 203

Meditaties

over het beste aan het leven geven dat je hebt 138

Meditaties

rondom angst 133

Meditaties

visualisatie om met weerstand(en) om te gaan 114

Meditaties

zelfobservatie 71
Mediterenwat een wonder! 136
Mediumschapgeschiedenis mediumschap (publ. Eva) Int. Publicatie: Z

Mediumschap

wat is dat? (publ. Eva) Int. Publicatie: M
Meningreden om er een mening op na te houden 51
Meningenafhankelijkheid daarvan 57
Mensen de relatie met tijd 105, 112

Mens

en de relatie t.o.v. het leven 147

Mens

God, Mens en Universum Int. Publicatie: G

Mens

ontwikkeling van de mens 120, 127

Mens

wat is een mens? 101
Mens zijnconflicten op diverse niveaus van menszijn 140
Menselijke ontwikkelingfasen van/in 165, 187

Menselijke ontwikkeling

individu en mensheid 120

Menselijke ontwikkeling

wederkerigheid in de 185
Menselijke wetversus spirituele wet 255
Mensencrisis 120

Mensen

en bewustzijn 192, 192

Mensen

en de invloed van de spirituele wereld 15

Mensen

en de relatie met gebed 105

Mensen

en de relatie tot God 105

Mensen

en de weerstand tot ontwikkeling 147, 149

Mensen

en stages van groei 120

Mensen

en stagnatie in de pers. ontwikkeling 115

Mensen

gelijkheid tussen mensen 105, 229

Mensen

in de Nieuwe Tijd 225

Mensen

niveau van het denken bij de mens 193

Mensen

schepping van ziel van mens uit dier? 17

Mensen

verkeerde superioriteit van mannen 229
Mensheidgezien vanuit de spirituele wereld 14

Mensheid

pos. en neg. magnetische velden 142

Mensheid

schepping van de 21
Mentale blokkades 142
Mentale eenwording 207
Mentale niveauen wederkerigheid 185

Mentale niveau

groei in/van 89

Mentale niveau

verdediging van 101

Mentale niveau

wet van 141
Mentale ziekte 112, themalezing 6
Minderwaardigheidbelemmering voor geluk 133
Misvatting 157, 171

Misvatting

over liefde 72
Misvattingenover egoïsme 64, 223
Misvormingmisinterpretaties van traditie 246
Mobiliteit/beweeglijkheiden dualiteit 135

Mobiliteit/beweeglijkheid

ontspanning/relaxatie 135
Moed 43

Moed

244

Moed

en (bij)geloof 236, 236
Monarchie 242
Moraliteitmoraliseren 90, 90
Motievenvinden/ontdekken van je 74
Motivatie 157

Motivatie

en meningen 51

Motivatie

gebrek aan 74, 111
Mussolini (eigennaam) themalezing 10
Muurvan binnen in de mens 47, 48, 128
Mystiek 18
Mytheen persoonlijke ontwikkeling 111

Mythe

meer inzicht in betekenis van mythen 80