De Lezingen

Trefwoorden

scrollversiepaginaversie
Objectiviteiten subjectiviteit 42, 237

Objectiviteit

en woede 105
Oedipale situatie 66
Oefeningenervaren van nieuwe mogelijkheden 203

Oefeningen

in zelfobservatie 71

Oefeningen

om beelden te vinden 48

Oefeningen

om op gedachten te letten 68
Onaanvaardbaarheid themalezing 4b
Onafhankelijk/afhankelijk 80

Onafhankelijk/afhankelijk

150
Onbekendeangst voor het 123, 130
Onbewust 98

Onbewust

egocentrische 182

Onbewust

eisen 111

Onbewust

meditatie: onbewuste Nee-stroom overwinnen 124

Onbewust

verlangen 243

Onbewust

verlangen en bewust verlangen 31, 45
Onbewusteangst door de dood 123

Onbewuste

angst voor het andere geslacht 123

Onbewuste

creatie 124

Onbewuste

kun je dat instrueren? 72

Onbewuste

taal van het 124
Onbewuste geesthet ontvluchten van jezelf 27

Onbewuste geest

scheiding tussen bewuste geest en 159
Onbewuste wisselwerking 73
Onderbewustzijncommunicatie 60
Onderdanigheidals pseudo oplossing 84

Onderdanigheid

als pseudo oplossing voor pijn 100

Onderdanigheid

bij overgave 245

Onderdanigheid

en dwingende stroom 77

Onderdanigheid

en liefde 72, 84, 86

Onderdanigheid

en rebellie onder Christenen 247
Onderdrukkingvan behoeften en beelden 92, 93

Onderdrukking

van het verlangen naar liefde 69

Onderdrukking

van lager zelf 116

Onderdrukking

van positieve aspecten 68
Onderscheidtussen intuïtie en mediamiek 220
Onderwijzenen het onderbewustzijn 72

Onderwijzen

in de Nieuwe Tijd 231

Onderwijzen

tijdens slaap 30

Onderwijzen

van creativiteit 74
Ongeduldig 98
Ongelukeffect op anderen 126

Ongeluk

en plezier 135

Ongeluk

indicatie van ziekte 164

Ongeluk

verlangen naar 58
Ongelukkig voelenen je relatie 128
Onsterfelijkheid 234
Onthechten 5
Onthullingvan jezelf in de Nieuwe Tijd 257
Ontkennenvan gevoelens 190, 191
Ontkenningvan angst 238

Ontkenning

van het heden, het nu 215

Ontkenning

van leven 147
Ontspanningals een kosmische beweging 135

Ontspanning

en mobiliteit 135

Ontspanning

innerlijke en uiterlijke ontspanning 173

Ontspanning

interactie met spanning 163
Ontvangenbehoefte om te ontvangen 100, 100, 121

Ontvangen

en geven 233, 250

Ontvangen

en liefde 35

Ontvangen

verkeerde begrippen over ontvangen 138
Ontvankelijkheidonechte ontvankelijkheid 169

Ontvankelijkheid

scheppende ontvankelijkheid 206

Ontvankelijkheid

van geest 163, 224
Ontwikkelingdrang tot en weerstand tegen 147, 149

Ontwikkeling

en spirituele betekenis van huwelijk 251

Ontwikkeling

fasen van ontwikkeling in de mensheid 120, themalezing 10

Ontwikkeling

functies van 106

Ontwikkeling

grote overgang in ontwikkeling v.d. mens 75

Ontwikkeling

mens en bewustzijn 165

Ontwikkeling

spir. ontw. op aarde en/of in de geestenwereld 103

Ontwikkeling

van bewustzijn 127

Ontwikkeling

van hersenen 218
Onvolmaaktheiden vreugde, plezier 97, 97

Onvolmaaktheid

versus volmaaktheid 97, 234
Onvrijwilligebeweging 154
Onvrijwillige procestijdens groei 153, 161, 178
Onwetendheid 40
Onwillekeurige processen 153, 238
Onzelfzuchtigheid 223

Onzelfzuchtigheid

en egoïsme 56, 164

Onzelfzuchtigheid

en geven 237
Oogals een centrum van leven 172
Oordelenbijbeltekst 244

Oordelen

loslaten van 239
Oorzaakvan ziektes 40
Oorzaak en gevolg 100, 100, 102, 105, 107, 128, 141, 196, 200, 255

Oorzaak en gevolg

angst er voor 130

Oorzaak en gevolg

in het nu 139

Oorzaak en gevolg

op diverse niveaus van bewustzijn 245
Oost-West relatie 13
Oosterse religiesteksten in verband met 14, themalezing 10
Opgelegd geweteneffect van 116

Opgelegd geweten

gevecht met lager zelf 116
Opoffering 28, 227

Opoffering

voor God 37
Oppervlakkig zelfversus je ware zelf 104
Opvoeding in New Age 231
Opvoeding van kinderen 9
Ordeeen universeel principe 205
Orde en evenwicht 228
Orgasme 154
Ouderdomde spirituele betekenis daarvan themalezing 5
Oudersafwijzing van 99

Ouders

als weerspiegeling van je basis dualiteit 118

Ouders

en het vierde gebod 99

Ouders

en verwende kinderen 117

Ouders

invloed op je leven 115

Ouders

oneigenlijke indrukken van 99

Ouders

oorzaak van pijn 100

Ouders

verstandhouding tot 66, 73, 99
Overdrachten dualiteit 118

Overdracht

en illusie 118

Overdracht

en relaties 11, 73, 121
Overdrijving 71

Overdrijving

van emotie 77, 90
Overgaveaan God 245

Overgave

en onderdanigheid 254

Overgave

en strijd 253

Overgave

van het ego 161
Overvloeden acceptatie 130, 172
Overwinnenvan dualiteit 254