De Lezingen

Trefwoorden

scrollversiepaginaversie
Padwerkbelangrijke begrippen Int. Publicatie: P

Padwerk

wat is Padwerk? 204
Pasenbijbeltekst 56
Passiviteit zie ook: activiteit
Perfectionismebelemmering tot geluk 97

Perfectionisme

en de levenskracht 126

Perfectionisme

streven naar volmaaktheid 170, 234

Perfectionisme

trots, eigenwil en angst 97
PersoonGod als een mens 20
Persoonlijke groeistagnatie in 115
Persoonlijke ontwikkelingeffect van mythen en sagen 111

Persoonlijke ontwikkeling

huidige staat van de 165
Persoonlijkheid 109

Persoonlijkheid

als herhaling v.h. universum 124

Persoonlijkheid

verschillende niveaus van 182

Persoonlijkheid

vervreemding van je 95
Pessimismeeen vorm van bijgeloof 236
Phoenicia themalezing 8
Pijnaccepteren van 167

Pijn

als gevolg van conflict 140

Pijn

angst voor en kwetsbaarheid voor pijn 252

Pijn

bij ziekte van kind themalezing 6

Pijn

dwang om pijn uit de kindertijd te creëren 73

Pijn

en genot 130, 160, 187

Pijn

ervaren 191, 205, 253

Pijn

spirituele waarde van pijn themalezing 6

Pijn

van onrecht 249

Pijn

van onvervulde behoeften 100

Pijn

van schuld en destructieve patronen 100, 201
Pijn en gevoelidentiek? 58
Pinksterenbijbeltekst over Pinksteren 14
Pistis Sophia 29, 30
Planvan uiterlijke naar innerlijke wetten 227

Plan

van verlossing 20, 21, 22
Planetenleven op andere planeten 16
Plezierbelemmerd door imperfectie 97, 97
Plezier principenegatief and positief 140, 140
Plezier, genotblokkades en emoties 177
Plichtin relatie tot moeten 47

Plicht

zonder liefde 53
Politiekgeheimhouding en beslotenheid 252
Politieke stelselsstructurele betekenis van 242
Positief denken 13, 49
Positieve en negatieve geestende aantrekkingskracht van 16, themalezing 1
Positieve gerichtheid 198
Positieve kernen negatieve trekken 219
Positiviteiten het genotsprincipe 140, 140

Positiviteit

en negativiteit 148, 187

Positiviteit

onderdrukking van 68, 160
Pratentherapeutische waarde van 125
Pretentie 98, 128, 157
Principedrie kosmische principes 55

Principe

God als 20
Principesvan het kwaad 248

Principes

van Padwerk 193

Principes

zie ook: wetten
Privacyen geheimhouding 252

Privacy

en politiek 252

Privacy

en relatie 252
Problemenoplossen in de slaap 98
Procesgroeien naar heelheid 178
Projectie 215
Promiscuïteit 116
Provocatie 73
Psycheactiviteit en ontvankelijkheid 163

Psyche

elektromagnetisch veld van de 60

Psyche

en universeel leven 159

Psyche

receptiviteit/ontvankelijkheid 224

Psyche

relatie tussen het bewuste en het onbewuste 72, 159, 163

Psyche

relatie tussen lichaam en psyche themalezing 3

Psyche

rigiditeit en flexibiliteit 203
Psychiatriewaarom geestesziekten? 12
Psychisch kernpunt 154

Psychisch kernpunt

170
Psychische interactievan negativiteit 202
Psychische krachtontwikkeling van 41
Psychologieen gebed 92

Psychologie

en het Pad 116
Psychopathie 249a
Psychosomatische ziekte 17, themalezing 6
Psychotherapieen begeleiding vanuit de spirituele wereld 189

Psychotherapie

en het masker 14
Publieke opinieangst voor 42