De Lezingen

Trefwoorden

scrollversiepaginaversie
Rassen 25, 45, 120
Ratio 43
Reagerenwaarneming, reageren en er uiting aan geven 166
Recht/onrecht 5
Reflex 127
Regelenen loslaten 228
Regelsrigide regels 94, 94

Regels

uiterlijke regels 90
Regeringbouwen op tekortkoming 250

Regering

wereldregering 209
Regressie themalezing 11
Reïncarnatieen de Bijbel themalezing 2a, 2b

Reïncarnatie

en indianen themalezing 11

Reïncarnatie

In eenzelfde leven 34, 118, 230, 230, 255
Relatietussen gevoel, verstand en wil 165

Relatie

verstandelijke 138
Relaties(teveel) wil en liefde in relaties 103

Relaties

blokkades in relaties 142

Relaties

de invloed van basis dualiteit op 118

Relaties

eisen en onbewuste eisen 111, 122

Relaties

en afwezigheid van angst 124

Relaties

en ego 158

Relaties

en wederkerigheid 185, 251

Relaties

en wederkerigheid 106, 138, 180

Relaties

houding van anderen naar jou toe 139

Relaties

man en vrouw 44, 62, 147, 180

Relaties

man en vrouw, een op het Pad, de ander niet  74

Relaties

manipulatie 106

Relaties

ongelukkig 128

Relaties

positieve en negatieve patronen in 140

Relaties

privacy en geheimhouding 252

Relaties

schaamte en misleiding 117

Relaties

spirituele betekenis van 180
Religieen gehoorzaamheid 88

Religie

gnostiek katholieke kerk 74

Religie

over samenwerken van de kerken 80

Religie

verwijzing naar oosterse religies 14

Religie

ware en valse religie 88
Richtlijnenbij het zoeken naar beelden Int. Publicatie: O
Rijkdomrijkdom hebben zonder het te weten 213
Risico's nemen 168
Ritmeen balans 228

Ritme

van het innerlijke leven 258
Rituelen themalezing 2a,3
Roepvan de levensstroom 145
Rol spelenen zelfvervreemding themalezing 5
Rolmodelidentificatie met 210
Ruimtetijd beweging eenheid 112
Ruimtevaarttijd, bewegen 112
Rust 55