De Lezingen

Trefwoorden

scrollversiepaginaversie
Sadismemasochisme 99
Samenwerkenvan ego en ware zelf 150
Samenwerkingen communicatie 80
Satan 248
Schaamte 31

Schaamte

117

Schaamte

als meetlat door onopgeloste problemen 117, 152

Schaamte

en schuldgevoel 32, 60

Schaamte

en trots 31

Schaamte

voor gevoelens 62

Schaamte

voor het Hoger Zelf 66

Schaamte

voor Nee-stroom 125
Scheppende kracht om te scheppen 208

Scheppen

en destructiviteit 175

Scheppen

en zelfbehoud 85, 86
Scheppingvan de mens en van de wereld 21
Scheppingsvermogennegatief gebruik van 159

Scheppingsvermogen

onbewust gebruik van 124

Scheppingsvermogen

van de mens 208, 211
Schijnoplossing 86, 95, 100, 125
Schuld 180

Schuld

en het onze vader 9

Schuld

over nalatigheid themalezing 4a

Schuld

pijn van 201

Schuld

primaire en secundaire 202

Schuld

valse schuld 109, 171

Schuld

vergoeding voor echte schuld en gezondheid 109

Schuld

voor niet liefhebben 49, 108

Schuld

weerstand tegen echte schuld themalezing 4a
Schulden hebben 109
Schuldgevoelover terugtrekken 134

Schuldgevoel

zie ook: schaamte
Seks 44

Seks

als zonde? themalezing 6

Seks

levenskern voor 172
Seksualiteitbiseksualiteit 53

Seksualiteit

en liefde 253

Seksualiteit

en spiritualiteit 207, 251

Seksualiteit

hechting aan negatieve houdingen 207

Seksualiteit

kinderlijke seksualiteit en taboes 119, 239

Seksualiteit

ontwikkeling van seksualiteit en taboes 119

Seksualiteit

tussen broer en zus 15
Seksuele energie 207
Seniliteit 124
Sentimentaliteitvalse goedheid 151
Sereniteit 85

Sereniteit

en terugtrekking 84, 86
Shockbehandeling(van psychiatrische patiënten) 80
Slaaponderricht gedurende 30, themalezing 1,11

Slaap

probleemoplossing tijdens 98

Slaap

slapeloosheid 161, 4a

Slaap

wat is dat? 113

Slaap

ziel 50
Slapeloosheid themalezing 6

Slapeloosheid

161
Socialisme 242
Spanningin lichaam 173

Spanning

interactie met ontspanning 163
Spiritualiteiten opgelegde normen 104

Spiritualiteit

en seksualiteit 207

Spiritualiteit

en zonde 2

Spiritualiteit

fasen in ontwikkeling 105

Spiritualiteit

gedachten en wil als belemmering 104

Spiritualiteit

onderdrukking van ontwikkeling 68
Spiritueel centrumbereiken 116
Spiritueel niveaugroei op sp. niveau en op liefdesgebied 89
Spirituele afstand 15
Spirituele behoeftenwaarom drang naar spirituele behoeften? 15
Spirituele betekenisvan crisis 183

Spirituele betekenis

van huwelijk 251

Spirituele betekenis

van menselijke rassen 25

Spirituele betekenis

van politieke stelsels 242
Spirituele dood 2
Spirituele evolutiefasen in 2, 104
Spirituele lichaamgevoelens van 51
Spirituele niveauverdediging van 101
Spirituele ontwikkelingen kunst themalezing 10

Spirituele ontwikkeling

versus duistere krachten themalezing 10
Spirituele realiteitversus menselijke realiteit 128
Spirituele samensmelting 207
Spirituele voedingdrie fases van 249a

Spirituele voeding

en wederkerigheid 185

Spirituele voeding

versus eigen wilskracht/Gods wil 16
Spirituele wereldcontact met 11, 15, 17, 21, 43, themalezing 1

Spirituele wereld

contact met 72

Spirituele wereld

en materiële vooruitgang themalezing 10

Spirituele wereld

evolutie in 103

Spirituele wereld

het Pad in 20

Spirituele wereld

hiërarchie in 30

Spirituele wereld

invloed op de mens 14, 15

Spirituele wereld

materiële wereld 15, themalezing 1

Spirituele wereld

onderricht door themalezing 1

Spirituele wereld

recreatie in 25

Spirituele wereld

taal van 14

Spirituele wereld

voorbereiding lezingen in geestenwereld 241
Spirituele wetversus menselijke wet 255
Spirituele wettenen begrippen Int. Publicatie: U
Spontaniteiteffect van uiten van gevoelens 155
Sprookjesinvloed op persoonlijke ontwikkeling 111
Stagnatie 106

Stagnatie

in persoonlijke ontwikkeling 115
Statisch principe 235
SteinerRudolf themalezing 1
Stervenproces van sterven 167, 216
Strijdbetekenis van de menselijke s. 95, 181

Strijd

in het bestaan 114

Strijd

innerlijke strijd 253
Stuwkracht 214
Subjectiviteit en objectiviteit 42, 105, 237
Sublimatiepositief of negatief? 89
Superioriteitvalse superioriteit van mannen 229