De Lezingen

Trefwoorden

scrollversiepaginaversie
Taakin de spirituele wereld 11

Taak

in de wereld 216, 244

Taak

ontvluchten 27

Taak

van Jezus Christus 19, 22

Taak

verlossingsplan 1
Taal 86

Taal

van de spirits, geesten 14
Taal van het onbewuste 124
Taboesen levenskracht 116

Taboes

en seks 116
Technologische ontwikkelingbotsing met levenskrachten themalezing 10
Tegenstellingen 159, 164

Tegenstellingen

zie ook: dualiteit
Tekortvoortbouwen op 250
Terugtrekkenals pseudo oplossing 84

Terugtrekken

angst voor liefde 107

Terugtrekken

en sereniteit 84, 86

Terugtrekken

pseudo oplossing voor pijn 100, 134

Terugtrekken

van dwingende stroom 77

Terugtrekken

van gevoel 89

Terugtrekken

van leven 166
Tien gebodenen de Bijbel themalezing 2a

Tien geboden

vierde gebod: eer uw ouders 99
Tijdleven in het nu 112

Tijd

oorzaak en gevolg 81

Tijd

relatie van de mens met tijd 105, 112

Tijd

tijd ruimte en beweging verenigd 112

Tijd

tijdloosheid 215

Tijd

uitschakelen? 81

Tijd

wet van het juiste tijdstip 255
Toegeeflijkheideffect op de ontwikkeling van een kind 117
Toekomstvlucht voor het Nu 112
Tot persoon worden 152
Traditiegoddelijke en misvormde aspecten 246
Transcenderenvan gevoel 203

Transcenderen

van het kwade 184
Transcenderen van het ego 150, 161, 199
Transformatietotaal vermogen tot grootheid 212

Transformatie

van het Lager Zelf 222

Transformatie

van Nee- naar Ja-stroom 125
Transformerenvan negatieve energie 208
Traumain vroege kindertijd 171
Trillingvan het bewustzijn 153, 238
Trots 27, 30, 160, 184

Trots

angst voor het onbekende 123

Trots

en liefdeloosheid 108

Trots

en perfectionisme 97

Trots

en schaamte 31

Trots

zonde van 102
Trouwen ontrouw 74
Twijfelen commitment 129

Twijfel

en geloof 13, 13, 33, 221