De Lezingen

Trefwoorden

scrollversiepaginaversie
Vacuümoneindige leegte 203
Val, De 20, 21, 249

Val, De

en nieuwsgierigheid 249a
Vastberadenheidals een aspect van bewustzijn 115
Vasthoudenaan 213

Vasthouden

van controle 138
Veerkracht 151
Veiligheid 115

Veiligheid

en genot 86

Veiligheid

verlangen naar financiële 56
Veranderenweerstand om te 85
Verandering 227, 230

Verandering

en crisis 183

Verandering

in persoonlijkheid 95
Veranderingsmogelijkheden 174
Verantwoordelijkheiden vrijheid 60

Verantwoordelijkheid

voor eigen ontwikkeling 43, themalezing 4b

Verantwoordelijkheid

voor je levenssituatie 211

Verantwoordelijkheid

voor relaties 180
Verbindenmet mijn kern 129

Verbinden

tussen negativiteit en genot 135
Verbinding 196, 218
Verdediging 93, 101, 101

Verdediging

effect op spirituele, fysieke en mentale niveaus 101

Verdediging

loslaten van 93

Verdediging

opgeven als leider 237
Verdovingontwaken uit opzettelijke verdoving 167, 220

Verdoving

van het kwaad 134

Verdoving

waarneming van realiteit 111
Verdriet 4, 95, 106, 191
Verdringenbehoeften om te v. 121
Verdringing 215

Verdringing

en depressie 106

Verdringing

horizontaal en verticaal 121
Verenigingdoor samenwerking 80

Vereniging

en afscheiding 149

Vereniging

in man-vrouw relatie 62
Vergelijkenals oorzaak van ongelukkig voelen 104
Vergevingsgezindheidzonder vergoelijking 226
Verlangeloosheid 13, 39, 182
Verlangenbewust en onbewust 31, 45, 243

Verlangen

en vrees naar nabijheid 138

Verlangen

Gods wil te kennen 29

Verlangen

kinderlijk verlangen naar Utopia 60

Verlangen

naar eenheid 143

Verlangen

naar financiële zekerheid 56

Verlangen

naar gelukkig en ongelukkig zijn 58

Verlangen

naar genot 150, 170

Verlangen

naar gezondheid en ongezondheid 56

Verlangen

naar liefde en dat onderdrukken 69

Verlangen

om het ego los te laten 142

Verlangen

schaamte voor verlangens 31

Verlangen

scheppend of vernietigend 206

Verlangen

verkrampt 168
VerlangensKomen die altijd uit het lager zelf? 29
Verlatingsangst 167
Verlegenheid 42
Verliezeren winnaar 129
Verlossingplan van 20, 21, 22

Verlossing

werkelijke betekenis van 258
Vermoeidheid 49
Vermogente creëren 208
Vernietigingversus scheppen 175
Vernietigingsdrangangst om het op te geven 141

Vernietigingsdrang

en kwaad 144

Vernietigingsdrang

en plezier principe 148

Vernietigingsdrang

kiezen voor 175

Vernietigingsdrang

omgaan met 181

Vernietigingsdrang

oplossing van 148

Vernietigingsdrang

versus opbouwend zijn 141, 184

Vernietigingsdrang

zelfvernietiging 161
Verplaatsenonderdrukken van depressie 106

Verplaatsen

vervangen of verstoppen van behoeften 121
Verplichtingenverzet tegen 108
Verraad 66
Verslavingaan drugs 84
Verstanden intelligentie 95

Verstand

en wil en gevoel 165
Vertrouwenen liefde 69

Vertrouwen

en liefde 74

Vertrouwen

en twijfel 81, 194, 221

Vertrouwen

werkelijk en vals vertrouwen in God 116
Vervangingverplaatsing en oplegging van behoeften 121
Vervormingals een principe van het kwaad 248

Vervorming

positieve kern van 219
Vervreemdingvan je ware zelf en de weg terug 95
Vervulde staat 243
Vervullingangst voor verlies van het zelf 122

Vervulling

door dienstverlening 223

Vervulling

en begeerte 138

Vervulling

houding belangrijk om tot vervulling te komen 116, 166

Vervulling

van iemands taak 216
Verwarringinnerlijk en uiterlijk 205, 248
Verwennenvan je kind 117
Verzet 98, 240

Verzet

en nederigheid bij Christenen 247

Verzet

en verplichtingen 108

Verzet

tegen Christenen themalezing 2b

Verzet

tegen positieve creatie 208
Verzoendag themalezing 2a
Vicieuze cirkel 36, 50, 155, 171

Vicieuze cirkel

en contractie 187
Vijandverdedigen van je 48
Vijandelijkheid 148, 198

Vijandelijkheid

zonde van 102
Vindenwat verloren is 139
Visualisatie zie ook: meditatie
Visualiserenom te groeien naar eenheid 210
Vluchtenvoor jezelf 27
Voeding, voedselop spiritueel niveau 16, 31
Volmaaktheidonsterfelijkheid en almacht 234

Volmaaktheid

onvolmaaktheid 97

Volmaaktheid

stadia0 van 141

Volmaaktheid

terugkeer naar 141

Volmaaktheid

zie ook: onvolmaaktheid
Volwassenheidemotionele 49, 157

Volwassenheid

fasen van vorming 131, 249a

Volwassenheid

intellectuele 73, 73
Voortgangvan het werken aan jezelf 229a
Vorige levens themalezing 11

Vorige levens

zie ook: reïncarnatie
Vrede en rustversus angst voor het onbekende 123
Vrije wil 18, 21, 126

Vrije wil

eigenwil Gods wil 52

Vrije wil

en zelf-wil 30
Vrijheiden liefde 240

Vrijheid

en zelfverantwoordelijkheid 60

Vrijheid

in opvoeding en onderwijs 231, 242

Vrijheid

in politieke stelsels 242
Vrouwautonomie van de 229

Vrouw

en man 62

Vrouw

en man in de Nieuwe Tijd 247

Vrouw

incarnatie als vrouw 53

Vrouw

massabeelden van mannen 62

Vrouw

relatie tussen man en vrouw 44, 147, 180

Vrouw

wantrouwen tussen mannen en vrouwen 229

Vrouw

zelfrealisatie als een vrouw 122
Vrouwelijk aspect van God 20
Vrouwelijk principe 122, 169, 229