De Lezingen

Trefwoorden

scrollversiepaginaversie
Waardeneeuwige en tijdelijke 117

Waarden

schijnbare en werkelijke waarden 232
Waardigheid 37
Waarheiden liefde 221

Waarheid

t.o.v. jezelf 47, 132, 150, 179

Waarheid

verdediging tegen 101
Waarnemenervaren van reactie 166
Waarnemingen bewustzijn 115

Waarneming

grenzen verleggen 253
Wanhoop 191
Wanorde/slordigversus orde 205
Wantrouwen 161, themalezing 4a

Wantrouwen

tussen mannen en vrouwen 229
Wantrouwen van hoger zelf themalezing 4a
Ware zelfcommunicatie tussen meerdere ware zelven 85

Ware zelf

contact met 94, themalezing 5

Ware zelf

en ego 132

Ware zelf

en ego 158

Ware zelf

en geïdealiseerd zelfbeeld 83, 86

Ware zelf

en geïdealiseerd zelfbeeld 86

Ware zelf

op weg om het Ware Zelf te vinden 77, 94, 104, 143, 146
Wederkerigheid 186

Wederkerigheid

en emoties 185

Wederkerigheid

en menselijke ontwikkeling 185

Wederkerigheid

op fysiek, mentale en spirituele niveaus 185
Weerstandom van mensen te houden 135

Weerstand

tegen betalen voor Padlezingen themalezing 8

Weerstand

tegen beweging, tegen bewustzijn 197, 241

Weerstand

tegen communicatie 88

Weerstand

tegen genieten 135

Weerstand

tegen groei 114, 147, 149

Weerstand

tegen leiders binnen het Pad themalezing 9

Weerstand

tegen verandering 85

Weerstand

tegen visualisatie bij het werken met themalezing 8
Wenszegening 109
Wensenvermogen tot 56, 206
Wereldin de wereld zijn versus van de wereld zijn 244

Wereld

innerlijke en uiterlijke 256

Wereld

kracht van de 232

Wereld

regering 209

Wereld

schepping van de materiële wereld 21

Wereld

wereldsubstantie 249
Werkelijkheidacceptatie van en liefhebben van 115

Werkelijkheid

en illusie 71, 128

Werkelijkheid

goddelijke themalezing 5

Werkelijkheid

ultieme werkelijkheid 162

Werkelijkheid

verkeerde interpretatie van 139

Werkelijkheid

versus spirituele werkelijkheid 128

Werkelijkheid

waarneming van en afstomping 111
Werkelijkheidsbelevingdrie niveaus van 115, 162
Wetvan broederschap 15, 253, 257

Wet

van de voortzetting 141

Wet

van eenheid 127

Wet

van eigen verantwoordelijkheid 171

Wet

van evenwicht en van eenwording 171

Wet

van groei op fysiek niveau 141

Wet

van het juiste tijdstip 255

Wet

van het scheppen 136, 157

Wet

van karma 34

Wet

van onbewuste negativiteit 161

Wet

van wederkerigheid 185
Wet van de schepping 136, 157
Wetenschap 18

Wetenschap

onderzoek naar heelal 55

Wetenschap

onderzoek naar relatie fysica-psyche 121

Wetenschap

techn ontwikkeling themalezing 10
Wettenhandhaven en breken 46

Wetten

heilige 50

Wetten

innerlijke wetten 227

Wetten

op fysiek, mentaal en emotioneel niveau 141

Wetten

spirituele wetten en begrippen 171 Int. Publicatie: U

Wetten

van scheppende meditatie 3, 27, 161, 194
Wil als steun of als belemmering 104

Wil

controle van innerlijke en uiterlijke wil 134

Wil

destructieve aspecten van 103

Wil

en lager zelf 222

Wil

en levenskracht 126

Wil

en liefde 240

Wil

en ware zelf 104

Wil

en werkelijke behoeften 103

Wil

energiecentrum door de 172

Wil

gevaar van versterken van 47

Wil

Gods wil 9, 28, 29

Wil

innerlijke en uiterlijke wil 18, 29, 64, 193

Wil

innerlijke wil 47

Wil

inzet wil in relatie en liefde 103

Wil

negatief gebruikt 185, 186

Wil

verstand en gevoel 155

Wil

zie ook: eigenwil
Wilskracht 18

Wilskracht

juist gebruik van 16

Wilskracht

opbouwen van 3
Wilstype 43
Winnaar en verliezer 129
Wishful thinkingwensdenken 236
Wisselwerkinginvloed van negativiteit 73, 202

Wisselwerking

tussen het zelf en de scheppende krachten 129
Woede 101, 105, 235
Woord 233

Woord

in verhouding tot gedachte 233

Woord

kracht van het 233
Wraakgevoelensen wreedheid 139
Wreedheidafscheiding van levenscentrum 139

Wreedheid

begrijpen van 135, 139

Wreedheid

en wraakgevoelens 139

Wreedheid

versus plezier als principe 135
Wrok 77