De Lezingen

Inhoudsopgave Vraag- en antwoordlezingen

Lezing 23
  over de wereld van (gevallen) geesten (1-6)
  over Lucifer (7-9) en Ahriman (25)
  over de Tweede Wereldoorlog, Hitler, Mussolini, de antichrist (10-15)
  over Nostradamus en voorspellingen (16-19)
  over het oplossen van problemen met hypnose en regressie (20)
  over het moment waarop de ziel bezit van het lichaam neemt (21-24)
  over de Pistis Sofia (26)
  over Petrus, de steenrots en de kerk (27)
Lezing 24
  over de Pistis Sofia en het stelsel van de sferen (1, 2, 5)
  over het zich opnieuw hullen van Jezus in zijn gewaden (3)
  over de discipelen en hun reïncarnatie (4)
  over het fysieke bestaan van gevallen geesten in deze aardse sfeer (6-9)
  over het tot leven wekken van een sluimerend concentratievermogen (10)
  over het zien van gedachten (11)
  over de schepping en het vallen van nieuwe geesten (12, 13)
  over de betekenis van ‘manna’ (14)
  over het opgeven van wat je wilt bereiken (15)
  over het reageren op gekwetst worden (16)
  over karmische relaties en verplichtingen (17, 18)
Lezing 54
  over de Heilige Geest (1)
  over emotionele onvrijheid, gebondenheid (2)
  over het nemen van besluiten en de vrije wil (3-6)
  over de voorbereiding op incarnatie (7-9)
  over zonde in seksualiteit (10)
  over de geestelijke betekenis van Goede Vrijdag (11)
  over beeldtaal en de menselijke taal (12, 13)
  over angst voor verandering (14)
Lezing 59
  over de grens tussen een dwang en een sterk verlangen (1, 2)
  over boodschappen uit de geestenwereld (3)
  over het mannelijke en het vrouwelijke en de zondeval (4-6)
  over de plaats van het communisme in het Verlossingsplan (7, 8)
  over het evangelie naar de heilige Thomas (9-11)
  over de angst voor een excessieve bevolkingsgroei (12)
Lezing 61
  over de herkomst en spreiding van zielen op aarde (1-4, 6)
  over de term ‘onderontwikkelde landen’ (5)
  over de tijd tussen incarnaties (7, 8)
  over stelen en kleptomanie (9-11)
  over het zicht hebben op je groeiproces (12, 13)
  over eigen verantwoordelijkheid en de invloed van anderen (14-18)
  over lot, voorbestemming, vrijheid, wet van oorzaak en gevolg, genade (19-22)
Lezing 63
  over het aannemen van Jezus Christus, en je levensweg (1-3)
  over verantwoordelijkheid voor jezelf en voor anderen (4)
  over de schepping van nieuwe geesten (5, 6)
  over het verder ontwikkelen van je creativiteit (7, 9)
  over het verband tussen de waarheden van de stoffelijke en
  van de geestelijke wereld (8)
  over hulp vragen bij ziekte en het schenden van de wet (10, 11)
  over het heiligen van de sabbat (12)
  over het gaan naar de maan, het doen van atoomproeven (13, 14)
  over de spirituele waarde van fysieke pijn (15)
  over het ontstaan van de mens - de evolutietheorie (17)
Lezing 65
  over innerlijke en uiterlijke wil, egoïsme en altruïsme (1-3)
  over bidden voor anderen en voor vrede (4-6)
  over contact met overledenen (7, 8)
  over schuldgevoelens (9)
Lezing 67
  over de Boom van de Kennis en van de Onsterfelijkheid (1)
  over het toenemen van ons bewustzijn, van de eigen
  verantwoordelijkheid en de angst voor geweld en pijn (2, 3)
  over conflicten op wereldniveau als weerspiegeling van conflicten
  binnen het individu (4)
  over het zichtbaar worden van karmische gevolgen (5, 6)
  over het samenwerken van alle aandriften en neigingen (7)
  over hypnose en gehypnotiseerd worden (8-15)
  over innerlijke kennis en karmische uitwerkingen (16)
Lezing 70
  over de weg omhoog, en het loslaten van de verkeerde weg (1)
  over de psychologische oorzaak van ziekte (2, 3, 4, 8)
  over de sabbat, de Grote Verzoendag en rituelen (5, 6, 7)
  over terugvallen bij het leren (9)
  over vragen stellen, en waarom dat zo moeilijk is (10)
  over gunstige uiterlijke omstandigheden (11)
Lezing 76
  over het ontvangen en sturen van gedachteboodschappen (1, 2)
  over emotionele volwassenheid en onvolwassenheid (3)
  over instinct tot zelfbehoud en eigen verantwoordelijkheid (5)
  over egoïsme bij het bidden en moeite om te gaan bidden (6, 7)
  over de rol van erfelijkheid naast spiritualiteit en karma (8)
  over slapeloosheid (9)
  over Jezus, Rama Krishna, Gandhi (10-12, 16-18)
  over het herkennen van een geest uit de spirituele wereld (14)
  over herinneringen aan vorige levens tussen incarnaties (19, 20)
  over het leven van de mens in vele sferen (22, 23)
  over dromen en hun symboliek (24, 25)
  over het verschil tussen slaap en narcose (26, 27)
Lezing 78
  over een passage uit Exodus 21 (1-4)
  over een ‘innerlijke psychologische wet’ (2)
  over het principe van de vicieuze cirkel (3)
  over de uitleg in de Bijbel en misverstanden (5, 6)
  over wat bekwaamheid inhoudt (7)
  over jezelf pijn doen tegenover pijn gedaan worden (8)
  over innerlijke en uiterlijke organen (9)
  over de verschillende zelven (10)
  over het gebruik van het woord ‘beeld’ (11)
Lezing 79
  over de betekenis van de kruisweg (1)
  over het vinden en het daadwerkelijk loslaten van beelden (2)
  over het inzetten van echte, eigen kracht (3, 4)
  over het werken aan beelden met kinderen (5)
  over de echte pijn en het loslaten van emoties (6)
  over destructieve gedachten als vorm van doden (7)
  over het steeds minder vragen stellen door oudere leden (8)
  over de angst voor het reizen met de ondergrondse (9)
Lezing 87 - De volgende fase op het pad
  over de mythe van de Toren van Babel (1)
  over het bereiken van doelen zonder wezenlijke waarde (2, 3)
  over reïncarnatie (4)
  over het indalen van de ziel in het lichaam (5)
  over de invloed van beelden op het bidden (6)
  over schuldgevoelens vanwege blijdschap over een moord (7)
  over verschillende soorten waarheid (8, 9)
  over karakter en het liefhebben van de natuur (10-12)
  over de invloed van onwettigheid op iemands leven (13)
Lezing 91
  over het hebben van bijgeloof en het moraliseren hierover (1)
  over het niet voluit kunnen uiten van lang onderdrukte emoties (2, 3)
  over het onderscheid tussen echt en opgelegd geweten (4)
  over het zich uitgeput voelen zonder fysieke oorzaak (5, 6)
  over echte verrukking en een euforische staat van verrukking (8-10)
  over verbetering – komt deze vanzelf of zijn daar discipline,
  besluiten of beloften aan jezelf bij nodig (11, 12)
  over het vinden van de Godservaring en de motieven (13)
  over de steun aan anderen door het bekennen van fouten (14)
Lezing 96 – Luiheid, een symptoom van zelfvervreemding
  over de invloed van gespannenheid en het niet accepteren (1)
  over het zoeken naar en contact hebben met je ware zelf (2)
  over rationaliseren als vorm van huichelarij (3)
  over kind blijven als verdediging, angst voor verandering (4)
  over het niet kortwieken van je drang om te praten (5)
  over het beste huiswerk (6)
  over het onderscheid tussen je opgelegde en je ware zelf (7)
  over de spirituele ontwikkeling van een misdadiger (8)
  over verschillende ontwikkelingsniveaus binnen één familie (9)
  over zonde, ziekte en neurose in de geestelijke leringen (10)
  over suggesties voor het interpreteren van dromen (11)
  over ongeduld als mensen de waarheid niet accepteren (12-14)
  over actief en passief zijn en je ware zelf (15, 16)
Lezing 110
  over vertrouwen in God en hoop, en het Pad (1, 2)
  over schuld – erkenning, draagwijdte, vergoeding (3, 6)
  over het spelen van rollen en zelfvervreemding (4)
  over ingevingen vs. mediamieke verschijnselen (5)
  over wonderen (7, 8, 9)
  over de openbaring van de Geest van Christus (10)
  over de ‘macht’ van de gewoonte en het loslaten (11)
Lezing 156
  over het gevoel niet door vrouwen te worden geaccepteerd en
  de geheime wens om pijn te doen (1-3)
  over het zelf niet accepteren van datgene wat je ouders niet
  accepteerden en de onwetendheid van de mens (4, 5)
  over de overgang naar volledige innerlijke vrijheid (6)
  over gesprekken met het kind in mij (7)
  over het vrijlaten van anderen en zelf vrij worden (8)
  over het ervaren van gelukzaligheid met je lichaam,
  gevoelens en geest (9)
Lezing 243A
  over het uitbouwen van het Centrum in Phoenicia (1, 3, 5)
  over het waarnemen van geestwezens in planten, bomen (2)
  over het volgen en het tegenhouden van de stroom (3)
  over trucs om bij je hogere zelf uit de buurt te blijven (4)
  over actief zijn én door de stroom gedragen worden (5)
  over het omgaan met kinderen in het Centrum (6-8)
  over de geestelijke betekenis van de oedipale toestand (9)
  over verzet tegen het nemen van verantwoordelijkheid (10)
  over de meerdere zijn als je geeft, de mindere als je ontvangt (11)
  over bidden en gehoord worden (12)
Lezing 243AA
  over de Witte Broederschap (1)
  over de relatie tussen kunstgeschiedenis en spirituele ontwikkeling (2)
  over de ontwikkeling van de geneeskunde (3)
  over revolutie en de ontwikkeling van het bewustzijn (4)
  over de kennis van de natuurwetten en destructiviteit (5)
  over innerlijke verandering als gevolg van uiterlijk handelen (6)
  over de ontkenning van wat er nu is en een gevoel van tekort (7)
  over negatieve opwinding verbonden met genot (8)
  over de persoonlijke en de goddelijke werkelijkheid (9)
Lezing 244A
  over de Bijbel
 
Lezing 245A
  over teksten uit het Nieuwe Testament (1, 10, 11)
  over de computer en de spirituele evolutie (2)
  over overgave (3)
  over lezingenbijeenkomsten, en het INAM instituut (4, 5)
  over groeistadia en ouderdom (6)
  over het Padwerkcentrum in Phoenicia (N.Y.) (7, 8)
  over nadruk op het hogere of het lagere zelf bij het proceswerk (9)
Lezing 247A
  over eeuwige wetten en wetten met een beperkte geldigheid (1)
  over helperschap – (stevig) confronteren of juist niet (2)
  over gevoelens naar vrouwen toe en angst voor de vader (3)
  over terminologie en de onderliggende werkelijkheid (4)
  over rechtstreeks tot God bidden of Zijn Naam noemen (5)
  over hen die de waarheid spreken en vijandigheid ontmoeten;
  het juiste evenwicht tussen intimiteit en privacy bij leiders;
  volgeling zijn alvorens leider te kunnen worden (6)
Lezing 249A
  over een ervaring van overweldigende angst (1)
  over meditatie en het inzetten van de vrijkomende energie (2)
  over het doordringen in de lege ruimte van goddelijke substantie, het tijdelijk
  verloren gaan daarvan, afscheiding en het ontstaan van vervormd
  bewustzijn – kwaad. Nieuwsgierigheid in het evolutieproces (3)
  over de (Amerikaanse) gemeenschap en een tijdsprobleem (4)
  over moederschap en de invloed van je houding op je kind (5)
  over de dynamiek van emoties bij plotselinge crises en het hanteren van
  zulke situaties (6)
  over drie fasen in de ontwikkeling: gevoed worden, jezelf voeden en
  anderen voeden (7)
Lezing 250A
  over laat los, laat God en het blokkeren van de genezende stroom (1)
  over kennis ten behoeve van het verruimen van het bewustzijn (2)
  over de vraag of een homoseksuele relatie net zo gezond kan zijn als
  een heteroseksuele relatie (3)
  over het samenleven met iemand ‘die het pad niet volgt’ (4)
  over een onzichtbare muur ‘ter bescherming’ en soms de noodzaak
  om te handelen teneinde verder te komen (5)
Lezing 251A
  over de oorzaak van problemen bij de financiering (1)
  over de vraag of de gids nog steeds onze leider is; of is het Jezus Christus die via
  Eva spreekt? Waarom verwijzen we altijd naar God en Jezus Christus als Hij, Hem? (2)
  over abortus en de effecten op de vrouw, de man en het kind (3)
  over de Lege Ruimte die nog niet met God’s adem is gevuld (4)
  over het juist begrijpen van bijbelteksten (5)
  over het gedoopt worden ‘met water’ en ‘in de Heilige Geest’ (6)
  over het koppelen van onopgeloste en ongezuiverde gevoelens aan moederschap (7)
  over onvoldoende financiële middelen en de fundamentele worsteling van
  alle mensen (8)
  over willen gaan verhuizen en de verwarring ten aanzien van de beweegredenen (9)
  over een vertraging bij de bouw van een huis en het verknoopt zijn
  van negatieve instellingen van alle betrokkenen (10)
Lezing 253A
  over een nieuwe naam voor de ‘politieke wetenschapsgroep’ (1)
  over oorzaken in vorige incarnaties en gevolgen later (2)
  over de Val als gevolg van de ontmoeting van de Goddelijke
  Substantie en de Leegte (3)
  over het belang van echt contact met tienerdochters (4)
  over als vader eigenlijk zelf nog kind willen zijn (5)
  over het gewaarworden van liefdegevoelens in je lichaam (6)
  over het ervaren van een ‘te vol’ trainingsprogramma (7)
  over de ontwikkeling van het Pad in Nederland (8)
  over het werken met jonge mensen op het pad (9, 10)
  over de betekenis van het vinden van een slang (11)
  over innerlijke vrijheid en twijfels over het verhuizen naar Nederland (12)
  over de gevolgen van lang volgehouden onbewustheid (13)
Lezing 254A
  over de moeite bij het aangaan van een relatie met een man (1)
  over het werk van de commissie voor financiële steun (2)
  over de werkers, de taken en het samenleven in Phoenicia (3)
  over het waarom van weinig inschrijvingen op cursussen (4)
  over kennissen, echte vrienden en intimiteit (5)
  over onbewuste verwikkelingen in een huwelijk en de
  behoefte aan een complete spirituele relatie (6)
  over persoonlijke en collectieve negativiteit, crisis en oorlog (7)
  over twijfels en het precies verwoorden van vragen daarover (8)
  over eb en vloed, de ritmische beweging van het leven (9)
  over de reden van onverenigbare bloedgroepen (10)
  over achterdeurtjes en laten gaan, vertrouwen (11)
  over karmische banden en onderlinge dynamiek (12)
Lezing 255A
  over het volgen van de geestelijke wet bij het werken met de menselijke wet (1)
  over twee gekleurde mensen en waarom zij op dit pad zijn (2, 5)
  over gevoed worden bij het opzetten van het Pad in Michigan (3)
  over het vervullen van je taak in een relatie, je vrije wil en wat je in de weg staat (4)
  over kindbehoeften bij beide partners in een relatie (6)
  over overgevoeligheid voor bloed en vrees voor verlies van leven (7)
  over de betekenis van een gestolen beurs op een open weekend (8)
  over het bewerken van de (Engelse) lezingen en het waarom van
  vloeiende en niet vloeiende zinnen (9)
  over onrechtvaardigheden en onrechtvaardigheden (10)
  over een echt vruchtbare relatie mits beide partners deze echt willen (11)
Lezing 257A
  over geestelijke gemeenschappen en de noodzaak van zuivering (1)
  over het “wanneer twee in Mijn naam verenigd zijn....” (2)
  over het geloven dat je tussen twee mogelijkheden moet kiezen (3)
  over zwaar gehandicapte kinderen, oorzaak en gevolg (4)
  over fysieke pijn, zwakheid en de angst om fouten te maken (5)
  over het gebruik van drugs door jeugdigen, manieren om hen te
  benaderen, hen leren keuzes te maken (6)
  over het ego dat zo nu en dan het licht vertroebelt (7)
  over het proces van zuivering en de relatie met je kind (8)
  over de volmaaktheid van mensen, planten en dieren (9)
  over angst voor jezelf en schuldgevoel als hindernissen (10)
  over ongeduld bij het omschakelen en opnieuw opbouwen (11)
  over de angst voor duistere krachten en het omgaan ermee (12)