De Lezingen

Boek 1: Padwerk, werken aan jezelf of juist niet

Padwerk boek 1: Werken aan jezelf of juist niet

Bevat (delen uit) lezingen:

38, 52, 73, 83, 84, 118, 125, 132, 148, 157, 174, 175, 189, 194, 204, 207, 237 en 257.

 

8e druk

uitgave: Ankh Hermes

ISBN 978-90-20247-46-6

Alleen nog tweedehands verkrijgbaar.

 

Mensen zijn voortdurend op zoek. Hoe ze het ook noemen naar vervulling streven, God ontdekken, levensproblemen oplossen hun zoeken wordt gestuurd door één en hetzelfde: het verlangen naar geluk. Op die weg dienen zich wijze mensen en boeken of andere gidsen aan. Soms zijn dat zelfs gidsen uit een andere sfeer die zich via mensen kenbaar maken. Een van deze gidsen, kortweg aangeduid als 'de Gids', heeft in ruim twintig jaar een scholingsweg doorgegeven in de vorm van lezingen. Deze weg wordt 'het Pad' genoemd ofwel Padwerk. Eva Pierrakos (1915 - 1979) was de vrouw die als medium fungeerde. Het bijzondere van 'het Pad' is dat het twee wegen verbindt. De persoonlijke,psychologische weg om dichter bij onszelf te komen en ons te ontplooien gaat samen met een transpersoonlijk streven om bij God te komen. Padwerk is een brug tussen psychotherapie en spiritualiteit. Bij Padwerk gaat het met name om bewustwording en zuivering van onbewuste patronen als noodzakelijke voorwaarde voor spiritueel leven. Als we ons namelijk uitsluitend op 'het hogere' richten, bestaat de kans dat we bepaalde factoren in onszelf over het hoofd zien en vluchten voor het leven. Alleen door acceptatie van onze negatieve patronen is het mogelijk om deze los te laten. Uitgangspunt is dat alle weerstand, alle negativiteit een oorspronkelijk positieve kern bevat.