Padwerk Nederland

De lezingen via Eva Pierrakos trokken in de zeventiger jaren ook de aandacht in Nederland. Trainers uit Amerika kwamen naar Nederland om belangstellenden te begeleiden in hun bewustwordingsproces en hen bekend te maken met werkvormen om dit proces te verdiepen. Ook volgden sommigen een training in Amerika.

 

Dit alles leidde er in 1976 toe, dat er in Nederland een eigen Padbeweging werd gesticht en ook een scholingsweg werd gestart.

 

Tegenwoordig zijn veel mensen, binnen dit verband van Padwerk Nederland en daarbuiten, op verschillende manieren bezig met Padwerk.

 

Wil je geïnformeerd worden over de activiteiten van Padwerk Nederland, adressen van helpers of de Padwerkopleiding, dan kun je nadere informatie inwinnen bij het informatiepunt.