School voor Padwerk

Na het kennismaken met de lezingen maken veel mensen de stap naar het actief met zichzelf werken in een groep. Hoewel je ook in een groep vooral werkt aan je eigen proces, biedt de groep je de mogelijkheid te leren van anderen. Het delen van ervaringen, herkenning bij elkaar, spiegelen en gespiegeld worden, zijn van grote waarde voor het eigen bewustwordingsproces.

 

Om dit proces te begeleiden wordt onder andere gebruik gemaakt van meditatie, visualisatieoefeningen, lichaamswerk, het uitwisselen en delen van ervaringen.

 

Er zijn verschillende vormen van groepswerk:

Lezingengroepen, samen bestuderen van lezingen

Procesgroepen, een- of meerdaagsen

Scholing in Padwerk en Padwerk Intensief

 

Groepen worden begeleid door (senior)helpers, leerlinghelpers of begeleiders die door Padwerk Nederland erkend zijn. Zij hebben een uitgebreid traject gevolgd van opleiding en training. De leerlinghelpers en begeleiders werken onder supervisie.

 

Je vindt hier ook de activiteiten en producten van individuele leden van de padgemeenschap.