School voor Padwerk

Agenda 2021 2022

Hier vind je agenda voor de komende tijd.

 

 

 

11 en 12 december 2021

 

Module Vrijheid in Verantwoordelijkheid

 

per Zoom

leraar Ria van Dijke

 

 

"Genade is gelegen in het feit dat alles een uitwerking ten goede moet hebben,

hoe slecht, pijnlijk of tragisch het er op het ogenblik ook uit mag zien."

lezing 250 Bewust worden van en vertrouwen in de goddelijke genade

 

Een van de grootste misvattingen van de mensheid in deze wereld is het geloof in beperkingen. In de schepping bestaat alles al, als concept en/of als mogelijkheid. Onze creaties hier zijn manifestaties van dat wat al bestaat. Hoe meer we dat echt weten, hoe krachtiger we worden. Dat geldt op alle innerlijke en uiterlijke levensgebieden.

 

Overal waar we dat niet weten en ons laten beperken of onszelf inperken, worden we voor ons geluk afhankelijk van anderen, die we tot autoriteit maken en die ons het geluk moeten gaan geven. Omdat niemand hier helemaal vrij van is, hebben we allemaal wel onze afwerende reacties op gezag. Overal waar we die hebben, zijn we niet vrij. De oplossing hiervan en de weg uit dit alles ligt enerzijds in het steeds meer erop vertrouwen dat de overvloed van het leven er volledig voor ons is, en anderzijds in het toelaten van en geloof in de goddelijke genade.

 

In deze module zullen we aan het werk gaan met alle plekken waar we onszelf voor ons geluk en genot afhankelijk maken van anderen, de gevolgen daarvan, de bevrijding daaruit en daarmee ons steeds meer kunnen identificeren en leven in de staat van genade.

 

Lezingen

46 Gezag

52 Het godsbeeld

157 Emotionele afhankelijkheid

250 Bewust worden van en vertrouwen in de goddelijke genade; onthullen van het tekort

 

 

 

 

 

Informatie [email protected]