School voor Padwerk

Agenda 2022

Hier vind je de aanstaande module van de School voor Padwerk

 

Module Creativiteit

 

11 en 12 februari 2023 

10.00 - 18.00 uur

 

Johan Kos, Altforst

Je ingeboren scheppingsvermogen erkennen 

 

In den beginne was en is het woord…

Zo staat het in de bijbel en het is een waar woord, want onze woorden scheppen.

In ons bestaan de woorden van kracht en bekrachtiging in overeenstemming met de wetten van God of juist woorden van ontkrachting vanuit misvattingen en beelden. Dientengevolge manifesteren we voorspoedige situaties en bloeit ons creatief vermogen of raken we geblokkeerd en gefrustreerd.

Ons ingeboren scheppingsvermogen is oneindig veel groter dan wij beseffen. Waarom raken wij dat besef kwijt, zodra we in de wereld van tijd, ruimte en dualiteit geboren worden?  Omdat het nodig is te leren met dat scheppende vermogen om te gaan. Daarom besteedt dit pad zoveel aandacht aan zuivering. Door ons innerlijk werk kan steeds meer ons uiterlijke zelf – het ego – zich overgeven aan ons grotere zelf. Deze nederigheid is nodig om niet in de valkuil te stappen van meer en beter te zijn dan de ander in een fantasie van almacht. Want wij zijn allen God.

We kunnen nu onze ware grootheid gaan ervaren. In de innerlijke wereld vinden we de bron van alles. Door  stil te worden en leeg, openen we een kanaal dat ons toegang geeft tot de talloze mogelijkheden van vervulling die het universum ons biedt. Zo worden we ons bewust van ons scheppingsvermogen.

 

Lezingen hierbij:

208 Het ingeboren scheppingsvermogen van de mens

212 Aanspraak maken op het totale vermogen tot grootheid

224 Creatieve leegte

233 De kracht van het woord

256  Innerlijke ruimte, de echte wereld

 

 

  

 

Informatie [email protected]